ČP Zdraví

 

Vaše zdraví, naše radost

Přeskočit na hlavní navigaci

pojištění dětské hospitalizace
Pyramida zdraví - soukromé zdravotní pojištění
Lady Plus

Pojištění pobytu ve zdravotnickém zařízení – HOSPITALIZACE PREMIUM

Pojištění HOSPITALIZACE PREMIUM neboli pojištění pobytu ve zdravotnickém zařízení následkem nemoci nebo úrazu Vás chrání v případě Vaší hospitalizace ve zdravotnickém zařízení (nejen nemocnice, ale i ozdravovny, rehabilitační ústavy, lázně, léčebny TBC a respiračních nemocí, LDN a hospice). Peněžní podporu Vám vyplatíme za každý den strávený ve zdravotnickém zařízení. Tyto finanční prostředky můžete využít zcela dle Vašeho uvážení, na zajištění nadstandardní péče či na nákup rehabilitačních pomůcek.

Základní parametry pojištění:

 • pojištění je možno sjednat ve variantě pro případ nemoci a úrazu nebo v úrazové variantě
 • pojistit se mohou osoby ve věku od 0 do 65 let
 • výše pojistné částky za jeden den pobytu ve zdravotnickém zařízení
  • pro děti od 100 Kč do 1000 Kč
  • pro dospělé od 100 Kč do 3000 Kč
 • pojistná ochrana se vztahuje i na akutní lůžkovou péči v nemocnici poskytnutou na území Evropského hospodářského prostoru (tj. EU, Norska, Islandu, Lichtenštejnska), Švýcarska, Monaka, San Marina, Vatikánu a Andorry
 • sjednanou pojistnou částku vyplácíme
  • neomezeně při poskytnutí akutní lůžkové péče intenzivní a standardní (nemocnice)
  • 14 dní v souvislosti s těhotenstvím pro každé těhotenství a 7 dní v souvislosti s porodem za jeden porod
  • 28 dní v kalendářním roce – lázeňská léčebně rehabilitační péče (lázeňské léčebny, ozdravovny)

  • 90 dní v kalendářním roce – dlouhodobá lůžková péče (LDN), následná lůžková péče (léčebny TBC a respiračních nemocí, rehabilitační ústavy apod.) a paliativní péče (hospice)

 • při dlouhodobé hospitalizaci Vám na základě Vaší žádosti poskytneme zálohové plnění

 • pojištění nekončí dosažením určitého věku – můžete být pojištěni třeba až do 150 let a pojistné budete platit stále stejné

Modelový příklad měsíčního pojistného pro pojištění pobytu ve zdravotnickém zařízení následkem nemoci nebo úrazu:

 

Pojistná částka

věk pojišťované osoby 30 let

věk pojišťované osoby 40 let

věk pojišťované osoby 10 let

300 Kč

126 Kč

150 Kč

60 Kč

 

JAK NAHLÁSIT POJISTNOU UDÁLOST?