ČP Zdraví

 

Vaše zdraví, naše radost

Přeskočit na hlavní navigaci

Soukromé zdravotní pojištění

Pojištění druhého lékařského názoru

?
Zadejte 8-místné číslo pojistné smlouvy
?
Pokud už Vám bylo přiděleno, zadejte číslo pojistné události ve tvaru 123456.
?
Zadejte jméno a příjmení ve tvaru:
Jan Novák
?
Zadejte email ve tvaru:
email@email.cz
?
Zadejte rodné číslo ve tvaru:
1234561234
?
Vyberte odpovídající diagnózu,
pro kterou hledáte lékaře

Pro vypracování odborné lékařské oponentury - druhého lékařského názoru - je nezbytné, abychom od Vás obdrželi potřebnou zdravotnickou dokumentaci, která poslouží lékaři – zpracovateli druhého lékařského názoru k ucelené informaci o Vašem zdravotním problému.

Nezbytný dokument:

  • výpis ze zdravotnické dokumentace (nebo podrobná lékařská zpráva)

Doporučené dokumenty:

  • lékařská zpráva – nález (zpráva ošetřujícímu lékaři, chorobopis)
  • žádanka k hospitalizaci
  • propouštěcí zpráva z nemocnice (informace o propuštění z ústavní péče)
  • lékařský posudek; závěry konziliárních vyšetření
  • poukaz na vyšetření – ošetření (výměnný list – poukaz, obsahující nález)
  • výsledky vyšetření
  • případně další doplňující informace

Preferujeme a doporučujeme předání dokumentů a zpráv v digitální podobě prostřednictvím této webové aplikace. Pokud nemůžete využít tohoto způsobu, je možné nám potřebné dokumenty a zprávy poslat poštou na adresu: ČP ZDRAVÍ, SO, Na Pankráci 1720/123, Praha 4, 140 00 s jasným označením SO na obálce i uvnitř dopisu.

Přiložím je k tomuto formuláři v elektronické podobě
?
Připojte soubory níže ve formuláři.

Přenos všech údajů i souborů na cílový server je šifrovaný a zabezpečený pomocí HTTPS a protokolu SSL.

Přílohy v elektronické podobě – přidání souborů
?
Pomocí tlačítka "Procházet" vyberte soubor na svém počítači.

Tlačítkem "Další položka" můžete přidat řádek pro další soubor.

Pomocí křížku na konci řádku odeberete soubor.
* Povinné údaje

Prohlášení:

Potvrzuji správnost osobních údajů uvedených na formuláři a souhlasím s jejich předáním České pojišťovně ZDRAVÍ a.s. (dále jen „Pojišťovna“).

Souhlasím, aby Pojišťovna získávala a přezkoumávala údaje o mém zdravotním stavu. Zprošťuji lékaře, poskytovatele zdravotních služeb a zdravotní pojišťovny povinnosti mlčenlivosti za účelem šetření škodné události.

Určuji Pojišťovnu jako osobu, která může být informována o mém zdravotním stavu a může nahlížet do mé zdravotnické dokumentace a opravňuji všechny dotazované lékaře, poskytovatele zdravotních služeb a zdravotní pojišťovny sdělovat údaje o mém zdravotním stavu Pojišťovně.

Veškeré produkty je možné sjednat na všech pobočkách České pojišťovny

Pobočky ČP

Poskytování naturálního plnění

Zde