ČP Zdraví

 

 

Přeskočit na hlavní navigaci

Ostatní pojištění - Generali Česká pojišťovna a.s.

Část pojistného kmene (pojistných smluv) společnosti Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. se 21. 12. 2019 stala součástí České pojišťovny a.s., se sídlem Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, která od 21. 12. 2019 nese nový název Generali Česká pojišťovna a.s.

Tato změna pojistitele se týká veškerých pojistných smluv uzavřených se společností Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s., s výjimkou zahraničních pojistných smluv (tj. pojistných smluv s pojistným rizikem či pojistným závazkem mimo území České republiky). Tato změna se dále netýká pojistných smluv uzavřených s Českou pojišťovnou a.s., od 21. 12. 2019 vystupující pod obchodním názvem Generali Česká pojišťovna a.s., jako pojistníkem, které se týkají pojistných produktů Program Lady, Program proti rakovině a Stříbrné pojištění.

Pokud se Vás týká převod části pojistného kmene na Generali Českou pojišťovnu a.s., jste na této stránce správně.

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. i nadále provádí šetření pojistných událostí pro Generali Českou pojišťovnu a.s.

Najdete zde informace, jak oznámit pojistnou událost nebo jak zaplatit pojistné. Chcete-li se zeptat na cokoliv dalšího, můžete volat na klientskou linku 241 114 114 v pracovních dnech od 7 do 19 hodin.

Jak zaplatit pojistné

Pojistné můžete i nadále hradit na bankovní účet Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 333303333/5500.

 

Jak oznámit pojistnou událost

Pojistnou událost máte možnost nahlásit způsobem, který Vám nejlépe vyhovuje:

  • Telefonicky na klientské lince 241 114 114 v pracovní dny od 7 do 19 hodin
  • On-line prostřednictvím www.generaliceska.cz
  • Osobně na kterémkoli obchodním místě Generali České pojišťovny a.s.
  • Poštou na adresu Generali Česká pojišťovna a.s., P. O. BOX 305, 659 05 Brno

Dokumenty, které je třeba doručit, najdete zde.

Pokud potřebujete

  • poradenskou službu lékaře na telefonu
  • informaci o preventivních prohlídkách, nejbližším lékaři, lékárně či pohotovosti
  • vyhledat vhodného lékaře a objednat k němu
  • dopravit do nemocnice nebo z nemocnice
  • osobního asistenta

Kontaktujte asistenční službu

Jak zjistit stav šetření pojistné události

Ověřit stav šetření pojistné události můžete způsobem, který Vám nejlépe vyhovuje: