ČP Zdraví

 

Vaše zdraví, naše radost

Přeskočit na hlavní navigaci

Soukromé zdravotní pojištění

Banka CREDITAS

Pojištění k platebním kartám

Pojištění, které je nabízeno pro držitele platebních karet. Kompenzuje výdaje vzniklé zneužitím karty, odcizením hotovosti a dále ztrátou nebo odcizením osobních dokladů, klíčů, peněženky či mobilní telefonu, pokud k jejich ztrátě nebo odcizení dojde současně s kartou.

Základní parametry pojištění:

  • pojistit se mohou držitelé platebních karet vydaných na základě platné smlouvy o vydání platební karty
  • pojištěný musí mít trvalé bydliště na území ČR nebo povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR

Výplata pojistného plnění náleží:

  • pojištěnému
  • majiteli účtu v případě ztráty nebo odcizení a zneužití karty či odcizení hotovosti

Možné varianty pojištění a limity pojistného plnění

Finanční ztráty vzniklé v důsledku

Limity pojistného plnění

na jeden rok trvání pojištění pro varianty pojištění

Basic

Classic

výdajů v souvislosti se ztrátou nebo odcizením karty

(včetně úhrady poplatků na blokaci karty a její obnovené vydání)

30 000 Kč

100 000 Kč

škody vzniklé zneužití karty 

(neoprávněný výběr hotovosti nebo jiné neoprávněné transakce s kartou)

výdajů za expresní vydání nové karty

0 Kč

odcizení hotovosti

5000 Kč

15 000 Kč

výdajů na pořízení osobních dokladů či klíčů

výdajů na pořízení peněženky

výdajů na pořízení mobilního telefonu

2000 Kč

5000 Kč

JAK NAHLÁSIT POJISTNOU UDÁLOST?