ČP Zdraví

 

Vaše zdraví, naše radost

Přeskočit na hlavní navigaci

Soukromé zdravotní pojištění

Společná nabídka s Českou pojišťovnou

Níže uvedené produkty si můžete sjednat v rámci životního nebo neživotního pojištění ČP. 
 

Pojištění pracovní neschopnosti

Pojištění pracovní neschopnosti vyrovnává ztrátu Vašeho příjmu v případě nemoci nebo úrazu. Po dobu trvání pracovní neschopnosti Vám od smluvně dohodnutého dne vyplácíme sjednanou denní dávku, která ve spojení s nemocenským pojištěním pokrývá významnou část Vašeho měsíčního příjmu. 

Jak nahlásit pojistnou událost?
 

Pojištění hospitalizace ve zdravotnickém zařízení

Pojištění hospitalizace ve zdravotnickém zařízení Vás chrání v případě Vašeho pobytu nejen v nemocnici, ale i ve zdravotnickém zařízení jako jsou ozdravovny, lázně, rehabilitační ústavy, léčebny TBC a respiračních nemocí, LDN a hospice. Za každý den hospitalizace Vám vyplatíme sjednanou denní dávku. Tyto finanční prostředky můžete využít na zajištění nadstandardní péče či na nákup léků a vitamínů.

Jak nahlásit pojistnou událost?
 

Pojištění plateb pojistného při pracovní neschopnosti

Pojištění plateb pojistného při pracovní neschopnosti Vás zbaví starostí s placením pojistného při léčení úrazu i nemoci.

Jak nahlásit pojistnou událost?
 

Pojištění ošetřování dítěte

Pojištění ošetřování dítěte Vám zajistí finanční podporu v případě nemoci nebo úrazu dítěte. Sjednanou denní dávku vyplácíme od 10. dne ošetřování dítěte. Získané finanční prostředky Vám mohou částečně kompenzovat výpadek příjmu nebo výdaje domácnosti.

JAK NAHLÁSIT POJISTNOU UDÁLOST?

 

Pojištění splátek úvěru při ztrátě příjmu

Pojištění splátek úvěru Vám zajistí schopnost hradit Vaše peněžní závazky při ztrátě zaměstnání nebo ukončení podnikání. Při ztrátě příjmu Vám pomůžeme krýt Vaše pravidelné splátky hypotéky, stavebního spoření, leasingu či spotřebitelského úvěru a pojistné.

Jak nahlásit pojistnou událost?
 

Pojištění asistované reprodukce

Pojištění asistované reprodukce Vám zajistí finanční prostředky na další státem nehrazený cyklus umělého oplodnění. Po neúspěšnému vyčerpání všech cyklů umělého oplodnění, které jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, Vám vyplatíme jednorázově sjednanou pojistnou částku.

JAK NAHLÁSIT POJISTNOU UDÁLOST?

 

Pojištění asistence

Pojištění asistence Vám zajistí poradenskou službu lékaře na telefonu, objednání k lékaři, poskytnutí druhého lékařského názoru, v případě závažného onemocnění nebo poranění umístění do špičkového rehabilitačního zařízení, kde máte garantovanou nadstandardní následnou péči. více informací

Jak nahlásit pojistnou událost?

 

Pojištění úhrady pojistného při pracovní neschopnosti

Pojištění úhrady pojistného při pracovní neschopnosti Vás zbaví starostí se zaplacením ročního pojistného v případě léčení vážného úrazu nebo dlouhodobé nemoci.

JAK NAHLÁSIT POJISTNOU UDÁLOST?

 

Pojištění příspěvku na bezbariérové bydlení

Pojištění příspěvku na bezbariérové bydlení Vám v případě závažného úrazu pomůže pokrýt náklady spojené s úpravou domu nebo bytu. Získané finanční prostředky lze ale také libovolně využít např. na zajištění nadstandardní péče či na nákup ortopedických nebo jiných zdravotnických pomůcek.

JAK NAHLÁSIT POJISTNOU UDÁLOST?

 

 

Veškeré produkty je možné sjednat na všech pobočkách České pojišťovny

Pobočky ČP

Poskytování naturálního plnění

Zde