ČP Zdraví

 

 

Přeskočit na hlavní navigaci

Program Lady a Program proti rakovině

Nádorová onemocnění představují jedno z největších zdravotních rizik ohrožujících českou populaci. Počet těchto onemocnění má stále stoupající tendenci. Nejčastějším zhoubným onemocněním u žen je karcinom prsu a u mužů karcinom prostaty. Podle dostupných údajů lékaři v ČR každoročně diagnostikují přes 6 000 nových případů rakoviny prsu, přes 1 000 nových případů rakoviny děložního čípku a přes 6 500 nových případů rakoviny prostaty. Zdravým životním stylem a pravidelnou prevencí lze riziko vzniku onemocnění snížit, zcela vyloučit jej však bohužel nelze.

Jak Vám může Program proti rakovině a Program Lady pomoci?

  • zajistí finanční prostředky k úhradě nákladů na kvalitní léčbu, rekonvalescenci, kosmetické zákroky nebo rehabilitační pomůcky
  • pomůže pokrýt prvotní náklady spojené s provozem domácnosti – složenky, školné, benzín, splátky úvěru, nájem atd.
  • usnadní zapojení zpět do plnohodnotného života a udržení životního standardu
  • umožní větší nezávislost na systému veřejného zdravotního pojištění

Program proti rakovině

Program proti rakovině byl sjednáván do konce roku 2019 na základě skupinové pojistné smlouvy č. 19100969/2016.

Na co se pojištění vztahuje?

Pojištění se vztahuje na podstoupení operace v důsledku zhoubného nádoru:

  • ženského orgánu – prsu, děložního čípku, dělohy, vaječníku, vejcovodu, pochvy nebo vulvy nebo

  • mužského orgánu – prostaty, varlat, penisu, nadvarlat, šourku nebo prsu.

Jaká je výše pojistného plnění?

V případě podstoupení operace v souvislosti se zhoubným nádorem ženského nebo mužského orgánu Vám vyplatíme jednorázově 50 % pojistné částky pojištění závažných onemocnění, nejvýše však 1 000 000 Kč.

Kdy Program proti rakovině končí?

Program proti rakovině končí se zánikem pojištění závažných onemocnění, nesplněním podmínky výše pojistné částky pojištění závažných onemocnění, výplatou pojistného plnění z Programu proti rakovině nebo ukončením výše uvedené skupinové pojistné smlouvy.

Další informace najdete v Informačním dokumentu o pojistném produktu a v Informacích o Programu proti rakovině.

Program Lady

Program Lady byl sjednáván do 30. 9. 2016 na základě skupinové pojistné smlouvy č. 19100958/2012.

Na co se pojištění vztahuje?

  • pojištění se vztahuje na podstoupení operace v důsledku zhoubného nádoru ženského orgánu – prsu, děložního čípku, dělohy, vaječníku, vejcovodu, pochvy nebo vulvy

Jaká je výše pojistného plnění?

V případě podstoupení operace v souvislosti se zhoubným nádorem ženského orgánu Vám vyplatíme 50 % pojistné částky pro případ smrti na smlouvě životního pojištění formou měsíčních splátek:

  • první splátka ve výši 40 % pojistné částky
  • následujících 5 splátek ve výši 12 % pojistné částky

Kdy Program Lady končí?

Program Lady končí se zánikem smlouvy životního pojištění, nesplněním podmínky výše pojistné částky pro případ smrti, výplatou pojistného plnění z Programu Lady nebo ukončením výše uvedené skupinové pojistné smlouvy.

Bližší informace je možné získat v pojistných podmínkách, které jsou k dispozici ke stažení zde.

 

JaK nahlásit pojistnou událost?