ČP Zdraví

 

Vaše zdraví, naše radost

Přeskočit na hlavní navigaci

Soukromé zdravotní pojištění

PROFI CREDIT

Pojištění schopnosti splácet úvěry pro klienty PROFI CREDITu

Pojištění, které je nabízeno k úvěrovým smlouvám uzavřeným se společností PROFI CREDIT Czech, a.s., pomáhá splácet splátky v případě, kdy se ocitnete ve složité životní situaci a mohl/a byste mít s úhradou splátek problémy.

V případě pracovní neschopnosti, ztráty zaměstnání, invalidity třetího stupně, smrti nebo závažného onemocnění vyplatíme pojistné plnění přímo PROFI CREDITu. Nemusíte se tak obávat svých závazků, finančně nezatížíte své blízké.

Varianty pojištění

  • Balíček A - pojištění smrti z neúrazových příčin, smrti následkem úrazu, invalidity třetího stupně následkem nemoci nebo úrazu a pracovní neschopnosti
  • Balíček B - pojištění smrti z neúrazových příčin, smrti následkem úrazu, invalidity třetího stupně následkem nemoci nebo úrazu, pracovní neschopnosti, ztráty zaměstnání a závažných onemocnění
  • Balíček C - pojištění smrti následkem úrazu a invalidity třetího stupně následkem úrazu

Základní parametry pojištění

Pojištění pracovní neschopnosti a pojištění ztráty zaměstnání

V případě pracovní neschopnosti pojištěného trvající déle než 30 dní nebo při zařazení pojištěného do evidence uchazečů o zaměstnání na úřadu práce delším než 30 dní je opakovaně každý měsíc vypláceno plnění ve výši splátek úvěru (počínaje splátkou splatnou po uplynutí 30 dní pojistné události). 

Pojištění smrti

V případě smrti pojištěného je vyplaceno plnění ve výši nesplaceného zůstatku dluhu (maximálně dvojnásobek zůstatku jistiny).

Pojištění invalidity třetího stupně 

V případě vzniku invalidity třetího stupně nebo vzniku nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením „ZTP/P“ v případě sjednání balíčku pojištění C a osob pobírajících starobní důchod, je vyplaceno plnění ve výši nesplaceného zůstatku dluhu (maximálně dvojnásobek zůstatku jistiny). 

Pojištění závažných onemocnění

V případě diagnózy zhoubného nádoru u některého z uvedených orgánů je vyplaceno plnění ve výši 9násobku splátky úvěru.

Zhoubným nádorem se rozumí zhoubný (maligní) nádor tlustého střeva, konečníku, prsu, děložního hrdla, prostaty, průdušek, průdušnice nebo plic charakterizovaný nekontrolovatelným a invazivním růstem nádorových buněk a doložený lékařskou zprávou včetně histologického nálezu.

 

Bližší informace o pojištění naleznete v Pojistné smlouvě a pojistných podmínkáchInformacích o pojištění a Informačním dokumentu o pojistném produktu.

 

Jak nahlásit pojistnou událost?