ČP Zdraví

 

Vaše zdraví, naše radost

Přeskočit na hlavní navigaci

pojištění dětské hospitalizace
Pyramida zdraví - soukromé zdravotní pojištění
Lady Plus

Pracovní neschopnost a hospitalizace při dopravní nehodě

Toto pojištění Vám poskytuje finanční prostředky v případě hospitalizace či pracovní neschopnosti způsobené následkem zranění při dopravní nehodě. Sjednanou pojistnou částku Vám vyplatíme za každý den strávený v nemocnici a zároveň od 29. dne trvání pracovní neschopnosti. Získané peněžní prostředky můžete využít např. k úhradě nákladů spojených s léčením či jako kompenzaci ušlého příjmu. Pojištění pracovní neschopnosti a hospitalizace při dopravních nehodách Vás chrání nejen v případě řízení vozidla, ale také jako spolujezdce, chodce či cyklistu či cestujícího. Pokud k nehodě dojde ve vozidle pojištěném u České pojišťovny, jsou pojištěni pro případ hospitalizace i Vaši spolujezdci.

Základní parametry pojištění:

  • pojištění lze sjednat jen současně s povinným ručením nebo havarijním pojištěním České pojišťovny
  • pojistit se mohou osoby ve věku od 18 do 65 let
  • pojistná částka dle Vaší volby od 300 Kč do 1000 Kč denně
  • nezjišťujeme Váš zdravotní stav ani výši Vašeho příjmu
  • neuplatňuje se čekací doba
  • pojistné je stejné pro všechny klienty bez ohledu na věk a pohlaví
  • při dopravní nehodě v zahraničí je pojistné plnění vypláceno za pracovní neschopnost vystavenou lékařem v ČR a za hospitalizaci, která nastala či pokračuje na území ČR

Modelový příklad měsíčního pojistného:

Pojistná částka

Pojistné

400 Kč

70 Kč

800 Kč

140 Kč

Příklad pojistné události:

Při dopravní nehodě utrpěl manželský pár vážná zranění. Úraz řidiče si vyžádal třicetidenní hospitalizaci, celková doba jeho pracovní neschopnosti dosáhla 120 dnů. Jeho manželka utrpěla lehký otřes mozku a poranění vnitřních orgánů a byla hospitalizována 20 dnů.

Řidiči bylo vyplaceno za každý den hospitalizace 500 Kč a od 29. dne trvání jeho pracovní neschopnosti dalších 500 Kč denně. Protože byl jejich vůz pojištěn u České pojišťovny, byla stejná částka zároveň hrazena i jeho spolujezdkyni, a to za každý den její hospitalizace. Oba tak celkem obdrželi 70 000 Kč.

Jak nahlásit pojistnou událost?