ČP Zdraví

 

Vaše zdraví, naše radost

Přeskočit na hlavní navigaci

pojištění dětské hospitalizace
Pyramida zdraví - soukromé zdravotní pojištění
Lady Plus

Směrnice pojistitele pro pojištění pracovní neschopnosti a pojištění invalidity

Směrnice pojistitele pro stanovení maximální výše pojistitelné denní dávky při pracovní neschopnosti a maximální pojistná částka pro pojištění invalidity, platná od 1. 9. 2011. 

Všechny částky jsou v Kč.

Maximální pojistitelná denní dávka (pojistná částka) je stanovena na základě skutečností rozhodných ke dni 1. 9. 2011. Pojistitel je oprávněn měnit výši maximální pojistitelné denní dávky v průběhu pojištění, a to v závislosti na aktuálně dosahovaném příjmu z výdělečné činnosti a výši vyplácených nemocenských a sociálních dávek (dynamizace příjmů) a stanovit tak nově maximální výši předpokládané náhrady škody (výši pojistné částky).

smernice.jpg