ČP Zdraví

 

 

Přeskočit na hlavní navigaci

Home Credit Slovakia

Pojištění úvěrových splátek a pojištění ke kartám pro klienty společnosti Home Credit Slovakia, a.s.

Pojištění, které je nabízeno k úvěrovým smlouvám uzavřeným se společností Home Credit Slovakia, a.s., pomáhá splácet závazky (splátky hotovostních, spotřebitelských i revolvingových úvěrů) v případě, kdy se ocitnete ve složité životní situaci a mohl/a byste mít s úhradou splátek problémy.

V případě dlouhodobé pracovní neschopnosti, ztráty zaměstnání, invalidity třetího stupně nebo smrti je vypláceno pojistné plnění přímo na Váš účet, a to ve všech variantách nabízených pojištění. Nemusíte se tak obávat svých závazků, finančně nezatížíte své blízké, máte možnost rozdělovat finanční prostředky dle Vašeho uvážení.

Pojistné smlouvy, na základě kterých je pojištění sjednáváno, pojistné podmínky a bližší informace o pojištění naleznete také na internetových stránkách společnosti Home Credit Slovakia, a.s.

 

Možné varianty pojištění:

pojištění úvěrových splátek

 • v základní variantě obsahuje pojištění pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu, pojištění invalidity z důvodu nemoci nebo úrazu, pojištění smrti následkem úrazu
 • doplňkově je možné připojistit ztrátu příjmu nebo zneužití karty a odcizení mobilního telefonu

pojištění výdajů z hotovostních, spotřebitelských a revolvingových úvěrů

Pojištění

Balíček

PLUS

PREMIUM

ŠTANDARD

EASY

pracovní neschopnosti

ANO

ANO

 

 

smrti v důsledku úrazu

ANO

ANO

ANO

ANO

invalidity  v důsledku nemoci nebo úrazu

ANO

ANO

 

 

ztráty příjmu

 

ANO

 

ANO

invalidity  v důsledku úrazu

 

 

ANO

ANO

 
 • PLUS obsahuje pojištění pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu, invalidity z důvodu nemoci nebo úrazu a smrti následkem úrazu
 • PREMIUM obsahuje pojištění pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu, invalidity z důvodu nemoci nebo úrazu a smrti následkem úrazu a pojištění ztráty zaměstnání nebo ukončení podnikání
 • ŠTANDARD kombinace v podobě pojištění invalidity následkem úrazu a smrti následkem úrazu
 • EASY obsahuje pojištění invalidity následkem úrazu, smrti následkem úrazu a pojištění ztráty zaměstnání nebo ukončení podnikání
 • pro držitele karty je připraveno Pojištění zneužití karty kompenzující výdaje vzniklé zneužitím karty, ztrátou nebo odcizením osobních dokladů či klíčů a odcizením mobilního telefonu současně se ztrátou / odcizením karty

Pro pojištění sjednané k úvěrům Home Credit Slovakia, a.s. s úvěrovými podmínkami s účinností počínaje od 12. 4. 2017 dále:

 

Pojištění

Balíček

BASIC

CLASSIC

EXTRA

ztráty zaměstnání / ukončení podnikání

 

 

ANO

přerušení provozu z důvodu živlu

 

 

ANO

pracovní neschopnosti

 

ANO

ANO

hospitalizace následkem úrazu 

ANO

ANO

 

invalidity z důvodu nemoci nebo úrazu

 

ANO

ANO

invalidity z důvodu  úrazu

ANO

 

 

smrti z důvodu nemoci (pojistitelem je Generali Česká pojišťovna a.s.) nebo úrazu

 

ANO

ANO

smrti z důvodu úrazu

ANO

 

 

 
 • BASIC kombinace v podobě pojištění invalidity následkem úrazu, smrti následkem úrazu a hospitalizace následkem úrazu
 • CLASSIC obsahuje pojištění pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu, invalidity z důvodu nemoci nebo úrazu, smrti z důvodu nemoci (pojistitelem je Generali Česká pojišťovna a.s.) nebo úrazu a hospitalizace následkem úrazu 
 • EXTRA obsahuje pojištění pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu, invalidity z důvodu nemoci nebo úrazu, smrti z důvodu nemoci (pojistitelem je Generali Česká pojišťovna a.s.) nebo úrazu, ztráty zaměstnání / ukončení podnikání, přerušení provozu z důvodu živlu
 • k revolvingovým úvěrům je připraveno Pojištění osobních věcí a karty kompenzující výdaje vzniklé zneužitím karty, ztrátou nebo odcizením osobních věcí nebo odcizením elektroniky

Výplata pojistného plnění náleží:

 • ve všech variantách pojištění přímo pojištěnému

Pojištění pracovní neschopnosti a pojištění ztráty příjmu a pojištění ztráty zaměstnání / ukončení podnikání

Balíčky PLUS, PREMIUM, EASY

Při pracovní neschopnosti pojištěného trvající déle než 60 dní nebo při zařazení pojištěného do evidence uchazečů o zaměstnání na úřadu práce delším než 60 dní je opakovaně každý měsíc vypláceno plnění:

 • ve výši splátky úvěru (v případě pojištění úvěrových splátek a pojištění výdajů PLUS a PREMIUM sjednaných k hotovostnímu nebo spotřebitelskému úvěru)
 • ve výši 54 € (v případě pojištění výdajů EASY  sjednaného ke spotřebitelskému úvěru)
 • do výše limitu 66 € (v případě pojištění výdajů PLUS a PREMIUM sjednaných k revolvingovému úvěru)

Balíčky CLASSIC, EXTRA

Při pracovní neschopnosti pojištěného trvající déle než 60 dní nebo při zařazení pojištěného do evidence uchazečů o zaměstnání na úřadu práce delším než 60 dní je opakovaně každý měsíc vypláceno plnění:

 • ve výši splátky úvěru, a to i za splátky, které budou splatné v průběhu prvních 60 dnů události

Pojištění invalidity třetího stupně a smrti 

Balíčky PLUS, PREMIUM, EASY, ŠTANDARD

Při přiznání invalidního důchodu pojištěnému pro invaliditu třetího stupně nebo v případě smrti pojištěného následkem úrazu je vyplaceno plnění:

 • ve výši nesplaceného zůstatku dluhu (v případě pojištění úvěrových splátek a pojištění výdajů PLUS, PREMIUM a ŠTANDARD sjednaných k hotovostnímu nebo spotřebitelskému úvěru)
 • ve výši 1000 € (v případě pojištění výdajů EASY sjednaného ke spotřebitelskému úvěru)
 • do výše limitu 1660 € (v případě pojištění výdajů PLUS, PREMIUM, ŠTANDARD sjednaných k revolvingovému úvěru)

Balíčky  BASIC, CLASSIC, EXTRA

Při vzniku plné invalidity nebo v případě smrti pojištěného následkem nemoci (v balíčcích CLASSIC a EXTRA) nebo úrazu je vyplaceno plnění:

 • ve výši nesplaceného zůstatku dluhu 

Pojištění hospitalizace následkem úrazu

Balíčky BASIC, CLASSIC

Při hospitalizaci pojištěného následkem úrazu trvající déle než 3 dny je opakovaně za každých 30 dnů trvání hospitalizace (počínaje 4. dnem) vypláceno plnění:

 • ve výši splátky úvěru splatné před vznikem pojistné události

Pojištění přerušení provozu z důvodu živlu

Balíček EXTRA

Při přerušení provozu z důvodu živlu trvajícím déle než 15 dnů je vyplaceno plnění:

 • ve výši splátky úvěru splatné před vznikem pojistné události

Pojištění zneužití karty

V případě odcizení nebo ztráty karty a jejího zneužití je pojištěnému nahrazena vzniklá škoda. Současně jsou mu uhrazeny náklady na koupi nového mobilního telefonu a blokaci SIM karty, došlo-li k jejich krádeži současně s odcizením karty.

Pokud má pojištěný sjednáno samostatné Pojištění karty, jsou mu nahrazeny rovněž náklady na pořízení nových osobních dokladů (občanský a řidičský průkaz, cestovní pas, povolení k pobytu) či zámků a klíčů od bydliště, pokud byly ztraceny nebo ukradeny současně s kartou.

 

Pojištění osobních věcí a karty

V případě odcizení nebo ztráty karty a jejího zneužití je pojištěnému nahrazena vzniklá škoda. Dále jsou nahrazeny náklady na pořízení nových osobních věcí po jejich ztrátě nebo odcizení (doklady, klíče, kabelka, peněženka, mobilní telefon, dioptrické brýle) nebo elektroniky po jejím odcizení (MP3 / MP4 přehrávač, čtečka apod.).

 

JAK NAHLÁSIT POJISTNOU UDÁLOST?