ČP Zdraví

 

Vaše zdraví, naše radost

Přeskočit na hlavní navigaci

Soukromé zdravotní pojištění

Fio banka

Pojištění k platebním kartám

Pojištění k platebním kartám (CZ i SK)

Pojištění, které je nabízeno pro držitele platebních karet. Kompenzuje výdaje vzniklé zneužitím karty, odcizením hotovosti a dále ztrátou nebo odcizením osobních dokladů, klíčů, peněženky či mobilní telefonu, pokud k jejich ztrátě nebo odcizení dojde současně s kartou.

V rozšířených variantách pojištění zahrnuje také úhradu poplatku za expresní vydání nové karty či za vydání náhradní karty nebo náhradní hotovosti v zahraničí.

 Základní parametry pojištění:

  • pojistit se mohou držitelé platebních karet vydaných na základě platné smlouvy o vydání platební karty
  • pojištěný musí mít trvalé bydliště na území ČR v případě vydání karty na území ČR / SR v případě vydání karty na území SR nebo povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR / SR

Výplata pojistného plnění náleží:

  • pojištěnému
  • majiteli účtu v případě ztráty nebo odcizení a zneužití karty či odcizení hotovosti

Možné varianty pojištění a limity pojistného plnění (CZ)

Finanční ztráty vzniklé v důsledku

Limity pojistného plnění

na jeden rok trvání pojištění pro varianty pojištění

Basic

Classic

Extra

výdajů v souvislosti se ztrátou nebo odcizením karty

(včetně úhrady poplatků na blokaci karty a její obnovené vydání)

30 000 Kč

100 000 Kč

500 000 Kč

škody vzniklé zneužití karty tj. neoprávněný výběr hotovosti nebo jiné neoprávněné transakce s kartou

výdajů za expresní vydání nové karty

0 Kč

výdajů za vydání náhradní karty v zahraničí

0 Kč

0 Kč

výdajů za vydání náhradní hotovosti v zahraničí

0 Kč

0 Kč

odcizení hotovosti

5000 Kč

15 000 Kč

50 000 Kč

výdajů na pořízení osobních dokladů či klíčů

výdajů na pořízení peněženky

výdajů na pořízení mobilního telefonu

2000 Kč

5000 Kč

10 000 Kč

Možné varianty pojištění a limity pojistného plnění (SK)

 

Finančné straty vzniknuté v dôsledku

Limity poistného plnenia
na jeden rok trvania poistenia pre súbory poistenia

Basic SK

Classic SK

Extra SK

výdavkov v súvislosti so stratou alebo odcudzením karty
(vrátane úhrady poplatkov na blokáciu karty a jej obnovené vydanie)

1 100 €

3 650  €

18 000 €

škody vzniknuté zneužitím karty, tj. neoprávnený výber hotovosti alebo iné neoprávnené transakcie s kartou

výdavkov za expresné vydanie novej karty

0 €

výdavkov za vydanie náhradnej karty v zahraničí

0 €

0 €

výdavkov za vydanie náhradnej hotovosti v zahraničí

0 €

0 €

odcudzenia hotovosti

180 €

550 €

1 800 €

výdavkov na obstaranie osobných dokladov či kľúčov

výdavkov na obstaranie peňaženky

výdavkov na obstaranie mobilného telefónu

75 €

180 €

360 €

 

 

JaK nahlásit pojistnou událost?