ČP Zdraví

 

 

Přeskočit na hlavní navigaci

Fio banka (SK) - pojištění platební karty

Pojištění, které je nabízeno pro držitele platebních karet. Kompenzuje výdaje vzniklé zneužitím karty, odcizením hotovosti a dále ztrátou nebo odcizením osobních dokladů, klíčů, peněženky či mobilní telefonu, pokud k jejich ztrátě nebo odcizení dojde současně s kartou.

V rozšířených variantách pojištění zahrnuje také úhradu poplatku za expresní vydání nové karty či za vydání náhradní karty nebo náhradní hotovosti v zahraničí.

 Základní parametry pojištění:

  • pojistit se mohou držitelé platebních karet vydaných na základě platné smlouvy o vydání platební karty
  • pojištěný musí mít trvalé bydliště na území SR nebo povolení k dlouhodobému pobytu na území SR

Výplata pojistného plnění náleží:

  • pojištěnému
  • majiteli účtu v případě ztráty nebo odcizení a zneužití karty či odcizení hotovosti

Možné varianty pojištění a limity pojistného plnění (SK)

Finančné straty vzniknuté v dôsledku

Limity poistného plnenia
na jeden rok trvania poistenia pre súbory poistenia

Basic SK

Classic SK

Extra SK

výdavkov v súvislosti so stratou alebo odcudzením karty
(vrátane úhrady poplatkov na blokáciu karty a jej obnovené vydanie)

1 100 €

3 650  €

18 000 €

škody vzniknuté zneužitím karty, tj. neoprávnený výber hotovosti alebo iné neoprávnené transakcie s kartou

výdavkov za expresné vydanie novej karty

0 €

výdavkov za vydanie náhradnej karty v zahraničí

0 €

0 €

výdavkov za vydanie náhradnej hotovosti v zahraničí

0 €

0 €

odcudzenia hotovosti

180 €

550 €

1 800 €

výdavkov na obstaranie osobných dokladov či kľúčov

výdavkov na obstaranie peňaženky

výdavkov na obstaranie mobilného telefónu

75 €

180 €

360 €

 

 

JaK nahlásit pojistnou událost?