ČP Zdraví

 

Vaše zdraví, naše radost

Přeskočit na hlavní navigaci

pojištění dětské hospitalizace
Pyramida zdraví - soukromé zdravotní pojištění
Lady Plus

MULTIZDRAVÍ

Pojištění pracovní neschopnosti následkem nemoci nebo úrazu a pojištění pracovní neschopnosti následkem úrazu

Pojištění pracovní neschopnosti vyrovnává ztrátu Vašeho příjmu zapříčiněnou pracovní neschopností z důvodu nemoci nebo úrazu. Po dobu trvání pracovní neschopnosti Vám od smluvně dohodnutého dne vyplácíme sjednanou pojistnou částku, která pokrývá ve spojení s nemocenským pojištěním významnou část Vašeho měsíčního příjmu.

Základní parametry pojištění:

 • pojistit se mohou zaměstnanci i OSVČ ve věku od 18 do 60 let, kteří jsou pojištěnci veřejného zdravotního pojištění v ČR nebo mají trvalý či přechodný pobyt občana EU na území ČR

 • výše pojistné částky se pohybuje:

  • od 150 Kč do 6000 Kč v závislosti na Vašem příjmu, který je zkoumán až při likvidaci pojistné události

  • pokud si však sjednáte pojistnou částku do 300 Kč, Váš příjem nebudeme zkoumat nikdy

 • počátek výplaty pojistného plnění může být dle Vaší volby od 15. nebo 29. dne pracovní neschopnosti

 • pojistné plnění je poskytováno také za pracovní neschopnost z důvodu těhotenství, a to v délce 14 dnů pro každé těhotenství

 • pojistné podmínky jsou k dispozici ke stažení zde

Modelový příklad měsíčního pojistného pro pojištění pracovní neschopnosti následkem nemoci nebo úrazu:

Pojistná částka

věk pojišťované osoby 30 let

věk pojišťované osoby 40 let

od 15. dne PN

od 29. dne PN

od 15. dne PN

od 29. dne PN

300 Kč

600 Kč

240 Kč

708 Kč

276 Kč

Jak nahlásit pojistnou událost?

 

Pojištění hospitalizace STANDARD

Pojištění hospitalizace STANDARD neboli pojištění pobytu v nemocnici Vás chrání v případě Vaší hospitalizace. Peněžní podporu Vám vyplatíme za každý den strávený v nemocnici. Tyto finanční prostředky můžete využít na zajištění nadstandardní péče či na nákup léků a vitamínů.

Základní parametry pojištění:

 • pojistit se mohou:

  • pro případ pobytu v nemocnici následkem nemoci nebo úrazu osoby ve věku od 0 do 65 let

  • pro případ pobytu v nemocnici následkem úrazu osoby ve věku od 0 do 65 let

 • výše pojistné částky dle Vašeho přání je v případě dětí od 100 Kč do 1000 Kč, v případě dospělých od 100 Kč do 3000 Kč za jeden den pobytu v nemocnici

 • sjednanou pojistnou částku vyplácíme po neomezeně dlouhou dobu hospitalizace

 • při dlouhodobé hospitalizaci Vám na základě Vaší žádosti poskytneme zálohové plnění

 • pojištění nekončí dosažením určitého věku – můžete být pojištěni třeba až do 150 let a pojistné budete platit stále stejné

 • pojistné podmínky jsou k dispozici ke stažení zde

Modelový příklad měsíčního pojistného pro pojištění pobytu v nemocnici následkem nemoci nebo úrazu:

Pojistná částka

věk pojištované osoby 30 let

věk pojišťované osoby 40 let

věk pojišťované osoby 10 let

300 Kč

102 Kč

126 Kč

36 Kč

Jak nahlásit pojistnou událost?

 

Pojištění hospitalizace PREMIUM

Pojištění HOSPITALIZACE PREMIUM neboli pojištění pobytu ve zdravotnickém zařízení Vás chrání v případě Vaší hospitalizace ve zdravotnickém zařízení (nejen nemocnice, ale i ozdravovny, rehabilitační ústavy, lázně, léčebny TBC a respiračních nemocí, LDN a hospice). Peněžní podporu Vám vyplatíme za každý den strávený ve zdravotnickém zařízení. Tyto finanční prostředky můžete využít zcela dle Vašeho uvážení, na zajištění nadstandardní péče či na nákup rehabilitačních pomůcek.

Základní parametry pojištění:

 • pojistit se mohou:
  • pro pojištění následkem nemoci nebo úrazu osoby ve věku od 0 do 65 let
  • pro pojištění následkem úrazu osoby ve věku od 0 do 65 let
 • výše pojistné částky za jeden den pobytu ve zdravotnickém zařízení
  • pro děti od 100 Kč do 1000 Kč
  • pro dospělé od 100 Kč do 3000 Kč
 • pojistná ochrana se vztahuje i na akutní lůžkovou péči v nemocnici poskytnutou na území Evropského hospodářského prostoru (tj. EU, Norska, Islandu, Lichtenštejnska), Švýcarska, Monaka, San Marina, Vatikánu a Andorry
 • sjednanou pojistnou částku vyplácíme
  • neomezeně při poskytnutí akutní lůžkové péče intenzivní a standardní (nemocnice)
  • 14 dní v souvislosti s těhotenstvím pro každé těhotenství a 7 dní v souvislosti s porodem za jeden porod
  • 28 dní v kalendářním roce – lázeňská léčebně rehabilitační péče (lázeňské léčebny, ozdravovny)

  • 90 dní v kalendářním roce – dlouhodobá lůžková péče (LDN), následná lůžková péče (léčebny TBC a respiračních nemocí, rehabilitační ústavy apod.) a paliativní péče (hospice)

 • při dlouhodobé hospitalizaci Vám na základě Vaší žádosti poskytneme zálohové plnění

 • pojištění nekončí dosažením určitého věku – můžete být pojištěni třeba až do 150 let a pojistné budete platit stále stejné

 • pojistné podmínky jsou k dispozici ke stažení zde

Modelový příklad měsíčního pojistného pro pojištění pobytu ve zdravotnickém zařízení následkem nemoci nebo úrazu:

Pojistná částka

věk pojišťované osoby 30 let

věk pojišťované osoby 40 let

věk pojišťované osoby 10 let

300 Kč

126 Kč

150 Kč

60 Kč

Jak nahlásit pojistnou událost?

 

Pojištění invalidity následkem nemoci nebo úrazu a pojištění invalidity následkem úrazu

Obáváte se finančních dopadů vážného úrazu, máte obavy z toho, že Vám nebudou stačit peníze pro pokrytí životních potřeb v případě, že se stanete invalidními? Pojištění invalidity Vás ochrání před poklesem příjmů způsobeným trvalými následky nemoci či úrazu nebo pomůže s úpravou Vašeho bydlení na bezbariérové. Výplata invalidní renty zpravidla navazuje na pojištění při pracovní neschopnosti a prodlouží Vaši pojistnou ochranu o 5 let.

Základní parametry pojištění:

 • pojištění invalidity mohou sjednat zaměstnanci i OSVČ ve věku od 18 do 60 let
 • pojištění invalidity následkem nemoci nebo úrazu lze sjednat jako doplňkové pojištění k pojištění pracovní neschopnosti následkem nemoci nebo úrazu
 • pojištění invalidity následkem úrazu lze sjednat jako doplňkové pojištění k pojištění pracovní neschopnosti následkem nemoci nebo úrazu i k pojištění pracovní neschopnosti následkem úrazu
 • výše pojistné částky se pohybuje od 100 000 Kč do 2 500 000 Kč a je vyplácena formou invalidní renty po dobu 5 let, tj. každý rok 20 % ze sjednané pojistné částky
 • výplata invalidní renty nezaniká odchodem do starobního důchodu
 • pojistné podmínky jsou k dispozici ke stažení zde

Modelový příklad měsíčního pojistného pro pojištění invalidity následkem nemoci nebo úrazu:

Pojistná částka

věk pojišťované osoby 30 let

věk pojišťované osoby 40 let

300 000 Kč

378 Kč

576 Kč

Jak nahlásit pojistnou událost?