ČP Zdraví

 

Vaše zdraví, naše radost

Přeskočit na hlavní navigaci

Soukromé zdravotní pojištění

Produktová nabídka

Benefity k životnímu pojištění České pojišťovny

Nádorová onemocnění představují jedno z největších rizik ohrožujících českou populaci. Program Lady a Program proti rakovině Vám v případě podstoupení operace zhoubného novotvaru ženského nebo mužského orgánu zajistí prostředky k úhradě nákladů na kvalitní léčbu, rekonvalescenci, kosmetické zákroky a usnadní zapojení zpět do plnohodnotného života.

Home Credit Slovakia

Pojištění, které je nabízeno k úvěrovým smlouvám uzavřeným se společností Home Credit Slovakia, a.s., pomáhá splácet závazky (splátky hotovostních, spotřebitelských i revolvingových či účelově zajištěných úvěrů) v případě, kdy se ocitnete ve složité životní situaci a sám byste mohl/a mít s úhradou splátek problémy.

Fio banka

Pojištění k platebním kartám (SK)

Pojištění, které je nabízeno pro držitele platebních karet. Kompenzuje výdaje vzniklé zneužitím karty, odcizením hotovosti a dále ztrátou nebo odcizením osobních dokladů, klíčů, peněženky či mobilní telefonu, pokud k jejich ztrátě nebo odcizení dojde současně s kartou.

Benefit - Stříbrné pojištění

V rámci věrnostního programu „Klientský klub České pojišťovny“ máte možnost získat jako benefit Stříbrné pojištění u České pojišťovny ZDRAVÍ. 

Benefit - Pojištění lékařské asistence

Sjednáním smlouvy dětského penzijního spoření s Penzijní společností České pojišťovny, a.s. v období od 1. 11. 2017 do 31. 12. 2018 prostřednictvím společnosti FINHAUS a.s. získává každé dítě mladší 18 let zdarma pojištění lékařské asistence.