ČP Zdraví

 

Vaše zdraví, naše radost

Přeskočit na hlavní navigaci

pojištění dětské hospitalizace
Pyramida zdraví - soukromé zdravotní pojištění
Lady Plus

Produktová nabídka

PYRAMIDA ZDRAVÍ

S pojištěním PYRAMIDA ZDRAVÍ získáte kompenzaci za každý den strávený na lůžku ve zdravotnickém zařízení, finanční prostředky, které můžete využít dle vlastního uvážení, k úhradě nákladů souvisejících s hospitalizací či pobytem v nadstandardním pokoji. V případě podstoupení operace Vám bude vyplacena další vysoká částka, kterou můžete také libovolně využít.

Pojištění PYRAMIDA ZDRAVÍ Vám dále usnadní období léčby zlomeniny formou proplacení nákladů na lehkou sádru a stanete se díky němu VIP pacientem s přístupem do těch nejlepších klinik a zdravotnických zařízení.

Kde končí léčba z veřejného zdravotního pojištění, začíná nadstandardní následná péče ČP ZDRAVÍ.

MULTIZDRAVÍ

Pojištění MULTIZDRAVÍ vyrovnává ztrátu Vašeho příjmu zapříčiněnou pracovní neschopností z důvodu nemoci či úrazu. Poskytuje kompenzaci při hospitalizaci v nemocnici, zajišťuje finanční prostředky při pobytu v lázních či rehabilitačních ústavech. V případě, že se následkem nemoci nebo úrazu Váš zdravotní stav zhorší natolik, že Vám bude přiznána invalidita třetího stupně, bude Vám vyplácena renta po dobu 5 let.

Můžete si vybrat variantu, která kryje pojistnou událost způsobenou libovolnou příčinou, tedy jak nemocí, tak úrazem. Druhou možností je varianta, která kryje pojistnou událost způsobenou pouze úrazem, například dopravní nehodou. V tomto případě není třeba vyplňovat zdravotní dotazník.

Pracovní neschopnost a hospitalizace při dopravní nehodě

Toto pojištění Vám poskytuje finanční prostředky v případě hospitalizace či pracovní neschopnosti způsobené následkem zranění při dopravní nehodě. Sjednanou pojistnou částku Vám vyplatíme za každý den strávený v nemocnici a zároveň od 29. dne trvání pracovní neschopnosti. Získané peněžní prostředky můžete využít např. k úhradě nákladů spojených s léčením či jako kompenzaci ušlého příjmu.

LADY PLUS a GENTLEMAN PLUS

Počet nových případů onemocnění karcinomem u žen i u mužů má stále stoupající tendenci. Prevencí a zdravým životním stylem snížíte riziko vzniku tohoto onemocnění, ale zcela vyloučit jej však bohužel nelze. Pojištění závažných gynekologických onemocnění LADY PLUS a pojištění mužských karcinomů GENTLEMAN PLUS Vám v takové situaci zajistí prostředky k financování léčby, rekonvalescence nebo kosmetických zákroků a pomůže ke zvýšení kvality Vašeho života.

 

Home Credit a Home Credit Slovakia

Pojištění, které je nabízeno k úvěrovým smlouvám uzavřeným se společností Home Credit a.s. nebo Home Credit Slovakia, a.s., pomáhá splácet závazky (splátky hotovostních, spotřebitelských i revolvingových či účelově zajištěných úvěrů) v případě, kdy se ocitnete ve složité životní situaci a sám byste mohl/a mít s úhradou splátek problémy.

Fio banka

Pojištění k hypotečním úvěrům

Pojištění, které je nabízeno hypotečním úvěrům, pomáhá splácet splátky v případě, kdy se ocitnete ve složité životní situaci a mohl/a byste mít s úhradou splátek problémy.

Pojištění k platebním kartám

Pojištění, které je nabízeno pro držitele platebních karet. Kompenzuje výdaje vzniklé zneužitím karty, odcizením hotovosti a dále ztrátou nebo odcizením osobních dokladů, klíčů, peněženky či mobilní telefonu, pokud k jejich ztrátě nebo odcizení dojde současně s kartou.

 

Banka CREDITAS

Pojištění je nabízeno pro držitele platebních karet. Kompenzuje výdaje vzniklé zneužitím karty, odcizením hotovosti a dále ztrátou nebo odcizením osobních dokladů, klíčů, peněženky či mobilní telefonu, pokud k jejich ztrátě nebo odcizení dojde současně s kartou.

Společná nabídka s Českou pojišťovnou

a

Společná nabídka s Generali Pojišťovnou

Produkty, které si můžete sjednat v rámci životního pojištění České pojišťovny, majetkového pojištění České pojišťovny a pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (povinného ručení) nebo havarijního pojištění Generali Pojišťovny.

Benefity k životnímu pojištění České pojišťovny

Nádorová onemocnění představují jedno z největších rizik ohrožujících českou populaci. Program Lady a Program proti rakovině Vám v případě podstoupení operace zhoubného novotvaru ženského nebo mužského orgánu zajistí prostředky k úhradě nákladů na kvalitní léčbu, rekonvalescenci, kosmetické zákroky a usnadní zapojení zpět do plnohodnotného života.

PROFI CREDIT

Pojištění, které je nabízeno k úvěrovým smlouvám, pomáhá splácet splátky v případě, kdy se ocitnete ve složité životní situaci a mohl/a byste mít s úhradou splátek problémy.