ČP Zdraví

 

Vaše zdraví, naše radost

Přeskočit na hlavní navigaci

pojištění dětské hospitalizace
Pyramida zdraví - soukromé zdravotní pojištění
Lady Plus

Pojistná rizika

Pracovní neschopnost

Pracovní neschopnost představuje dočasnou neschopnost výkonu zaměstnání ze zdravotních důvodů.

Jestliže Váš ošetřující lékař zjistí, že nemoc, která Vás postihla, nebo úraz, který jste utrpěl/a, Vám neumožňuje vykonávat dosavadní zaměstnání nebo provozovat samostatnou výdělečnou činnost, a bude vyžadovat léčení, doporučí Vám léčebný režim.

Hospitalizace

Hospitalizací se rozumí několikadenní pobyt na lůžkové části nemocnice, která je pod stálým lékařským dozorem. Obvykle se v nemocnici ocitáme z důvodu závažného onemocnění (nebo i s podezřením na vážnou diagnózu), těžkého úrazu či jiných problémů, které mohou vyžadovat např. operační zákrok.

Úraz

Následky úrazu mohou být velmi vážné a zotavování se z nich s sebou přináší těžké chvíle. Často zůstane jizva, omezená hybnost, bolesti.

Invalidita

Invalidita bývá přiznána pro snížení pracovní schopnosti, jehož příčinou je vážné onemocnění nebo úraz.

Dřívější označení pro invaliditu (plná a částečná) bylo od 1. 1.2010 nahrazeno třemi stupni invalidity (podle míry poklesu pracovní neschopnosti), těžká situace, do které se člověk v důsledku zdravotního nebo tělesného postižení může dostat, se ale nemění. 

Závažná onemocnění

Závažným onemocněním jsou v tomto případě myšlena nádorová onemocnění ohrožující české ženy a muže.

Ztráta zaměstnání

Zařazení se do evidence uchazečů o zaměstnání u příslušného úřadu práce, žádost o přiznání hmotného zabezpečení uchazečů o zaměstnání nebo o dávky sociálního zabezpečení, s tím vším je možné se setkat v případě ztráty zaměstnání.

 

Veškeré produkty je možné sjednat na všech pobočkách České pojišťovny

Pobočky ČP

Poskytování naturálního plnění

Zde