ČP Zdraví

 

Vaše zdraví, naše radost

Přeskočit na hlavní navigaci

Soukromé zdravotní pojištění

Benefit – Pojištění pomoci obětem násilí

Sjednáním pojištění Můj život u České pojišťovny v období od 1. 3. 2019 do 31. 5. 2019 získáváte benefit ve výši ročního pojistného za pojištění pomoci obětem násilí od České pojišťovny ZDRAVÍ a.s.

Co je předmětem pojištění

V případě, že se stanete obětí násilného trestného činu, vyplatíme Vám jednorázově částku 30 000 Kč.

Za násilný trestný čin považujeme loupežné přepadení, přepadení, úmyslné ublížení na zdraví, domácí násilí či znásilnění, a to vše i ve stadiu pokusu.

Pro oběti násilných trestných činů znamenají takové události samozřejmě velké trauma. Bývají ale také spojeny s finanční škodou. Typickými případy jsou loupežná přepadení. Oběť v takovém případě přijde o osobní věci, jakými jsou kabelky, tašky, peněženky, doklady, mobilní telefony apod. Pojištění tak pomůže tuto vzniklou škodu nahradit. Vyplacené pojistné plnění však lze využít i na cokoliv jiného.

Pojistná ochrana se vztahuje na území České republiky.

Na co se pojištění nevztahuje

  • na události, ke kterým dojde při výkonu služebního nebo pracovního poměru (např. policie)
  • na události vzniklé v souvislosti s požitím návykových látek (např. alkoholu)

Dokumenty k pojištění

Podrobné informace k pojištění najdete v:

  • pojistných podmínkách pro pojištění pomoci obětem násilí
  • Informačním dokumentu o pojistném produktu
  • Informaci o pojištění pomoci obětem násilí
  • Stručné informaci o zpracování osobních údajů

Uvedené dokumenty jsou ke stažení zde.

Jak se oznamuje pojistná událost

Při pojistné události je nutné bez zbytečného odkladu doložit:

  • vyplněný a podepsaný formulář Oznámení pojistné události a
  • protokol a usnesení Policie ČR, ze kterých bude zřejmé, že se pojištěný stal obětí násilného trestného činu