ČP Zdraví

 

Vaše zdraví, naše radost

Přeskočit na hlavní navigaci

Soukromé zdravotní pojištění

Dotazy a odpovědi / FAQ

 

Pojištění pracovní neschopnosti a hospitalizace při dopravní nehodě

Pojištění LADY PLUS

Pojištění pro klienty společnosti Home Credit a.s. a Home Credit Slovakia a.s.

Pojištění nadstandardního vybavení při pobytu v nemocnici

Pojištění pracovní neschopnosti a hospitalizace při dopravní nehodě

Vztahuje se pojištění při dopravních nehodách pouze na toho, kdo si ho sjednal, nebo také na spolucestující? Co když pojede 4členná rodina na dovolenou?

Pokud se nehoda stane ve vozidle, které je pojištěno u České pojišťovny, pak se pojištění hospitalizace kromě pojištěného vztahuje i na spolucestující.

Je nějak omezen počet spolucestujících, na které se pojištění vztahuje? Dnes stále přibývá větších MPV, kde může být více než 5 sedadel.

Toto pojištění se vztahuje na osobní i nákladní vozy, které mají v technickém průkazu až 9 sedadel, takže kromě řidiče kryje až 8 spolucestujících.

A co když toto pojištění sjednáno mám, ale nejedu ve svém vozidle, ale jako spolujezdec ve voze pojištěném u jiné pojišťovny?

Pojištění při dopravních nehodách se vztahuje na jakoukoli dopravní nehodu, tedy i tehdy, pokud k Vašemu zranění dojde v cizím autě či se Vám nehoda přihodí jako chodci, cyklistovi atd.

Mám právo na výplatu pojistného plnění i když jsem nehodu zavinil já sám, např. jsem přehlédl dopravní značku a vjel do křižovatky?

Pokud jste řídil s platným řidičským průkazem, auto mělo platnou technikou prohlídku a nebyl jste opilý, pak Vám i spolucestujícím ČP ZDRAVÍ plní bez omezení i když jste viníkem nehody.

Pokud budu hospitalizován a současně v pracovní neschopnosti, dostanu denní dávku 2x?

Ano, pokud hospitalizace bude pokračovat i po skončení karenční doby, od kdy se začíná vyplácet denní dávka v pracovní neschopnosti. Dvojnásobná denní dávka se tedy vyplácí od 29. dne, pokud je zraněný dále hospitalizován.

Od kdy je mi vyplácena denní dávka z pojištění při dopravních nehodách?

Pokud budete v důsledku dopravní nehody převezen do nemocnice, vzniká Vám nárok na plnění od prvního dne hospitalizace, a to za každý den, který zde strávíte (max. 360 dnů). Od 29. dne pracovní neschopnosti Vám vzniká nárok na denní dávku v pracovní neschopnosti (max. 360 dnů).

Pokud se obě skutečnosti (hospitalizace a pracovní neschopnost) od 29. dne jejich trvání překrývají, plní se oboje, tedy 2x sjednaná denní dávka.

Záleží výše pojistného plnění na výši platu pojištěného? Musím nějak prokazovat výši svého příjmu?

Nezáleží, pojištění při dopravních nehodách je obnosové, tzn. na výši příjmu nezávislé a příjem pojištěného se nijak nezkoumá.

Pojištění LADY PLUS

Pokud budu mít sjednáno pojištění LADY PLUS a onemocním, dostanu 200 000 Kč. Dostanu potom ještě měsíční rentu a potom ještě 100 000 Kč při operaci, nebo se plní jen jedno z toho?

Pokud k operaci dojde do 18 měsíců od diagnózy, potom se plní všechny tři složky, celkem tedy až 360 000 Kč.

Zjišťuje se u pojištění LADY PLUS, jakým způsobem byly prostředky z pojistného plnění použity? Mohou být použity např. na dovolenou u moře, tzn. na věci, které s léčbou přímo nesouvisí?

Pojistné plnění může být použito na cokoli, tedy i na to, co s léčbou vůbec nesouvisí. ČP ZDRAVÍ použití vyplaceného pojistného plnění nijak nezkoumá.

A co když mám sjednáno pojištění nemoci u jiné pojišťovny? Má to nějaký vliv na výši pojistného plnění?

Pojištění LADY PLUS je obnosové, to znamená, že výplata pojistného plnění je naprosto nezávislá na jiných pojištěních, a to jak z veřejného zdravotního systému, tak od jiné komerční pojišťovny.

Pojištění pro klienty společnosti Home Credit a.s. a Home Credit Slovakia a.s.

Jak dlouho musím být nezaměstnaný / v pracovní neschopnosti, abych měl nárok na výplatu pojistného plnění?

Pojistné plnění je vypláceno od první splátky úvěru po uplynutí karenční doby v délce 60 dnů.

Pokud tedy onemocníte např. 21. 7., karenční doba skončí 19. 9. Jestliže jste po tomto datu stále evidován na úřadu práce / jste stále nemocný, bude ČP ZDRAVÍ vyplácet pojistné plnění ve výši splátek úvěru.

POZOR!

Pojistnou událost je třeba ČP ZDRAVÍ nahlásit do 5 pracovních dnů po splatnosti první splátky úvěru po uplynutí karenční doby, v případě pojištění sjednaného ke kreditní či úvěrové kartě do 5 pracovních dnů po uplynutí karenční doby (není tedy třeba čekat na splatnost první splátky).

 

Jak dlouho mi budete proplácet splátky úvěru v případě, že se ocitnu bez práce / v pracovní neschopnosti?

V případě pracovní neschopnosti nebo ztráty zaměstnání Vám proplatíme až 12 měsíčních splátek úvěru.

 

Kam se mohou obrátit, když chci nahlásit pojistnou událost?

V případě, že chcete nahlásit pojistnou událost nebo potřebujete s hlášením pojistné události poradit, můžete se obracet na níže uvedené kontakty ČP ZDRAVÍ.

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.
Na Pankráci 1720/123
140 00 Praha 4

infolinka: +420 841 111 132
e-mail: info@zdravi.cz

 

Co je třeba doložit při hlášení pojistné událostí?

Dokumenty, které je třeba doložit pro hlášení pojistné události, jsou uvedeny na formuláři hlášení pojistné události, který pro jednotlivé případy je k dispozici ke stažení zde nebo můžete o jeho zaslání zažádat telefonicky či písemně poštou nebo e-mailem na níže uvedených kontaktech.

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.
Na Pankráci 1720/123
140 00 Praha 4

infolinka: +420 841 111 132
e-mail: info@zdravi.cz

 

Kdy nejpozději musím nahlásit pojistnou událost?

Termíny pro hlášení pojistné události jsou uvedeny pro jednotlivé případy zde.

 

Je možné pojištění využít i zpětně? Byl jsem v pracovní neschopnosti / nezaměstnaný např. od ledna do dubna a pojistné plnění nárokuji v červenci.

Pojistné plnění je poskytováno po dobu trvání pracovní neschopnosti / evidence na úřadu práce po uplynutí karenční doby v délce 60 dnů, a to ve výši aktuálních splátek úvěru. Pokud tedy chcete nárokovat výplatu pojistného plnění, je nutné pojistnou událost hlásit ve stanovených termínech.

 

Kam se mohu obrátit, pokud si provést změnu / ukončení pojištění?

Změnu je možné provést i v průběhu trvání úvěrové smlouvy, a to písemně prostřednictvím žádosti, která je k dispozici internetových stránkách www.homecredit.cz nebo můžete o  její zaslání zažádat na telefonním čísle 840 155 155.

Žádosti o ukončení pojištění směřujte písemně na adresu společnosti Home Credit a.s. nebo Home Credit Slovakia a.s.

Home Credit a.s.
Nové sady 996/25
602 00 Brno

Home Credit Slovakia a.s.
Teplická 7434/147
921 22 Piešťany

Pojištění nadstandardního vybavení při pobytu v nemocnici

Jak mám postupovat, co mám nahlásit a jak mi bude zajištěn nadstandardní pokoj v nemocnici, když mám pojištění nadstandardního vybavení při pobytu v nemocnici?

Vzhledem k tomu, že toto pojištění bylo sjednáváno před více než deseti lety, není v současnosti možné za původních podmínek zajistit nadstandardní pokoj v nemocnici v původním rozsahu. Dnešní ceny za tuto službu již několikanásobně převyšují ceny platné v době sjednání pojištění. Ze strany nemocnic dochází k rušení smluv, na základě kterých jsme pojištění provozovali. Aktuální situace v oblasti cen za nadstandardní služby není  jednotná. Z toho důvodu v současné době není možné tento pojistný produkt aktualizovat.

Při likvidaci tedy bude vždy využito tzv. náhradního plnění, tedy ne zajištění nadstandardního pokoje, ale peněžité plnění za každý den hospitalizace. Pojistná smlouva tuto variantu připouští s výší náhradního plnění 140 Kč / den. Jako kompenzaci za to, že nemůžeme službu zajistit fyzicky, jsme tuto částku navýšili na 300 Kč za každý den hospitalizace. V této výši budeme plnit veškeré pojistné události nahlášené od 1. 1. 2016.