ČP Zdraví

 

Vaše zdraví, naše radost

Přeskočit na hlavní navigaci

Soukromé zdravotní pojištění

Benefit - Pojištění lékařské asistence

Sjednáním smlouvy dětského penzijního spoření s Penzijní společností České pojišťovny, a.s. v období od 1. 11. 2017 do 31. 12. 2018 prostřednictvím společnosti FINHAUS a.s. získává každé dítě mladší 18 let zdarma pojištění lékařské asistence.

Pojištění lékařské asistence zahrnuje

Zdravotní služby

Lékař na telefonu

·     konzultace zdravotního stavu

·     vysvětlení lékařských pojmů, lékařských postupů a laboratorních výsledků

·     informace o lécích a jejich účincích

Lékařské informace poskytované operátorem

·     informace o nejbližším lékaři, lékárně, a lékařské pohotovosti

·     informace o platbách za zdravotní péči, spoluúčasti pacientů, zdravotním pojištění

Druhý lékařský názor (Second opinion)

Zhodnocení dosavadní léčby vážné diagnózy a doporučení možných variant dalšího léčebného postupu s následnou osobní konzultací s naším lékařem.

Vážnou diagnózou se rozumí:

·     úraz, který si vyžádal alespoň 10 dnů hospitalizace

·     onemocnění, které si vyžádalo alespoň 20 dnů hospitalizace

·     operace, která si vyžádala alespoň 8 dnů hospitalizace

Pojištění lékařské asistence se řídí Pojistnou smlouvou č. 19100978/2017 uzavřenou mezi Penzijní společností České pojišťovny, a.s. a Českou pojišťovnou ZDRAVÍ a.s. a Pojistnými podmínkami pojištění lékařské asistence.

Další informace o pojištění lékařské asistence najdete v Informačním dokumentu o pojistném produktu a v Informacích o pojištění lékařské asistence.

Jak se oznamuje pojistná událost

Zdravotní služby

Kontaktujte asistenční službu na 221 586 674, v pracovní dny od 7,00 do 19,00 hod.

Druhý lékařský názor (Second opinion)

Zašlete zdravotnickou dokumentaci k vážné diagnóze:

·     prostřednictvím webové aplikace, kterou naleznete zde, nebo

·     poštou na adresu Česká pojišťovna ZDRAVI a.s., Na Pankráci 1720/123, 140 00 Praha 4 – obálku označte heslem „SO“.