ČP Zdraví

 

Vaše zdraví, naše radost

Přeskočit na hlavní navigaci

Soukromé zdravotní pojištění

Úrazové pojištění

Pojištění trvalých následků způsobených úrazem

  • Při vzniku pojistné události je nutné nejpozději do tří let od vzniku úrazu vyplnit formulář Oznámení úrazu a zaslat jej ČP ZDRAVÍ.
  • Následně obdržíte pozvánku k reviznímu lékaři, který posoudí rozsah zanechaných trvalých následků a na základě jím vystaveného posudku Vám bude poskytnuto pojistné plnění.
  • ČP ZDRAVÍ vyplatí z pojistné částky tolik procent, kolika procentům odpovídají dle „Oceňovací tabulky“ trvalé následky úrazu.

 

Pojištění doby nezbytného léčení

  • Při vzniku pojistné události je po ukončení léčení třeba vyplnit formulář Oznámení úrazu a neprodleně jej zaslat ČP ZDRAVÍ.
  • ČP ZDRAVÍ vyplatí částku odpovídající procentu z předem dohodnuté částky pro dobu nezbytného léčení dle „Oceňovací tabulky“ u veškerých úrazů, které budou mít průměrnou dobu léčení delší než dva či čtyři týdny (podle sjednaného tarifu).

V případě smrti úrazem zasílá oprávněná osoba na ČP ZDRAVÍ spolu s formulářem Oznámení úrazu rovněž kopii úmrtního listu.

Veškeré produkty je možné sjednat na všech pobočkách České pojišťovny

Pobočky ČP

Poskytování naturálního plnění

Zde