ČP Zdraví

 

 

Přeskočit na hlavní navigaci

Úrazové pojištění

Pojištění trvalých následků způsobených úrazem

  • Při vzniku pojistné události je nutné nejpozději do tří let od vzniku úrazu vyplnit formulář Oznámení úrazu a zaslat jej do Generali České pojišťovny.
  • Následně obdržíte pozvánku k reviznímu lékaři, který posoudí rozsah zanechaných trvalých následků a na základě jím vystaveného posudku Vám bude poskytnuto pojistné plnění.
  • Generali Česká pojišťovna vyplatí z pojistné částky tolik procent, kolika procentům odpovídají dle „Oceňovací tabulky“ trvalé následky úrazu.

Pojištění doby nezbytného léčení

  • Při vzniku pojistné události je po ukončení léčení třeba vyplnit formulář Oznámení úrazu a jej zaslat do Generali České pojišťovny.
  • Generali Česká pojišťovna vyplatí částku odpovídající procentu z předem dohodnuté částky pro dobu nezbytného léčení dle „Oceňovací tabulky“ u veškerých úrazů, které budou mít průměrnou dobu léčení delší než dva či čtyři týdny (podle sjednané varianty pojištění).

V případě smrti úrazem zasílá oprávněná osoba do Generali České pojišťovny spolu s formulářem Oznámení úrazu rovněž kopii úmrtního listu.