ČP Zdraví

 

 

Přeskočit na hlavní navigaci

Pojištění poúrazové péče

  • Pojistnou událost je třeba nahlásit do Generali České pojišťovny nejpozději do 180 dnů od vážného úrazu, a to zasláním:
    • formuláře Oznámení pojistné události
    • zdravotnické dokumentace k vážnému úrazu (zejména lékařská zpráva, konečná propouštěcí zprávu z nemocnice)
  • Žádáte-li proplacení nákladů souvisejících s léčbou, na sociální a právní poradenství, na úpravu bytu nebo domu, přiložte doklady o úhradě těchto nákladů.