ČP Zdraví

 

 

Přeskočit na hlavní navigaci

Pojištění zlomeniny

  • Pojistnou událost je třeba nahlásit do Generali České pojišťovny bez zbytečného odkladu:
    • dokladem o úhradě nákladů za lehkou sádru a její aplikaci (doklad obsahuje specifikaci výkonu a použité lehké sádry, cenu lehké sádry a její aplikace)
    • příslušnou zdravotnickou dokumentací, která se vztahuje k úrazu pojištěného (např. lékařská zpráva, konečná propouštěcí zpráva z nemocnice v případě nezbytné hospitalizace)