ČP Zdraví

 

 

Přeskočit na hlavní navigaci

Pojištění operace

Pojistnou událost je třeba nahlásit do Generali České pojišťovny nejpozději do 30 dnů po ukončení hospitalizace související s provedením operace, a to zasláním operačního protokolu a konečné propouštěcí zprávy z nemocnice.