ČP Zdraví

 

 

Přeskočit na hlavní navigaci

Benefity k životnímu pojištění Generali České pojišťovny

Program proti rakovině

Po podstoupení operace nejpozději do 60 dnů doručit:

  • kopii operačního protokolu
  • kopii lékařské zprávy s histologickým nálezem

Vyplnění formuláře Oznámení pojistné události pomůže urychlit řešení Vašeho požadavku.

Program Lady

Po podstoupení operace nejpozději do 60 dnů doručit:

  • kopii operačního protokolu
  • kopii lékařské zprávy s histologickým nálezem

Vyplnění formuláře Oznámení pojistné události pomůže urychlit řešení Vašeho požadavku.

Pojišťovna může snížit pojistné plnění na polovinu, pokud jste nepodstoupila alespoň dvě preventivní gynekologické prohlídky v posledních třech letech před vznikem pojistné události.