ČP Zdraví

 

Vaše zdraví, naše radost

Přeskočit na hlavní navigaci

Soukromé zdravotní pojištění

Benefity k životnímu pojištění ČP

Program proti rakovině

Po podstoupení operace nejpozději do 60 dnů doručit ČP ZDRAVÍ:

  • kopii operačního protokolu
  • kopii lékařské zprávy s histologickým nálezem

Vyplnění formuláře Oznámení pojistné události pomůže urychlit řešení Vašeho požadavku.

Program Lady

Po podstoupení operace nejpozději do 60 dnů doručit ČP ZDRAVÍ:

  • kopii operačního protokolu
  • kopii lékařské zprávy s histologickým nálezem

Vyplnění formuláře Oznámení pojistné události pomůže urychlit řešení Vašeho požadavku.

ČP ZDRAVÍ je oprávněna snížit pojistné plnění na polovinu, pokud neabsolvujete alespoň dvě preventivní gynekologické prohlídky v posledních třech letech před vznikem pojistné události.

Veškeré produkty je možné sjednat na všech pobočkách České pojišťovny

Pobočky ČP

Poskytování naturálního plnění

Zde