ČP Zdraví

 

Vaše zdraví, naše radost

Přeskočit na hlavní navigaci

Soukromé zdravotní pojištění

Zajištění plateb při ztrátě příjmu

Pojištění plateb pojistného při pracovní neschopnosti nebo ztrátě příjmu

 • Pojistnou událost je třeba nahlásit ČP ZDRAVÍ nejpozději do 40 dnů od vzniku pracovní neschopnosti nebo od zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání na úřadu práce.
 • Pojistná částka odpovídá celkové výši měsíčního pojistného z uzavřené pojistné smlouvy.
 • Jak postupovat při pojistné události dále a jaké doklady zasílat je uvedeno níže u pojištění pracovní neschopnosti a u pojištění ztráty příjmu.

Vyplnění formuláře Oznámení pojistné události pomůže urychlit řešení Vašeho požadavku.

Pojištění pracovní neschopnosti

 • Pojistnou událost je třeba nahlásit ČP ZDRAVÍ co nejdříve po počátku pracovní neschopnosti, nejpozději však 40 dnů od jejího vzniku, a to zasláním kopie II. dílu vyplněného Rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti (tzv. státní neschopenky).
 • Pokud máte sjednanou měsíční dávku vyšší než 3000 Kč, zašlete navíc doklady (pracovní smlouvu, daňové přiznání), ze kterých bude zřejmé, že Vaše výdělečná činnost trvala nejméně 12 měsíců před vznikem pojistné události.
 • Pojistné plnění za první měsíc Vám bude vyplaceno, pokud délka pracovní neschopnosti přesáhne 30 dnů, a dále pak vždy za každých dalších 30 dnů jejího trvání.
 • V případě dlouhotrvající pracovní neschopnosti je nutné zasílat do ČP ZDRAVÍ doklad o trvání pracovní neschopnosti v pravidelných měsíčních intervalech.
 • Po ukončení pracovní neschopnosti zašlete ČP ZDRAVÍ neprodleně kopii V. dílu Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti.

Pojištění ztráty příjmu

 • Pojistnou událost je třeba nahlásit ČP ZDRAVÍ později 40 dnů od zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání a doložit:
 • kopii rozhodnutí o přiznání podpory v nezaměstnanosti nebo potvrzení o vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání,
 • kopie dokladů (pracovní smlouvu, daňové přiznání), ze kterých bude zřejmé, že výdělečná činnost trvala nejméně 12 měsíců před vznikem pojistné události,
 • kopie dokladu prokazující zánik pracovního poměru nebo ukončení výkonu samostatné výdělečné činnosti.
 • Pojistné plnění za první měsíc Vám bude vyplaceno po uplynutí 30 dnů od zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, a dále pak vždy za každých dalších 30 dnů trvání ztráty příjmu.
 • V případě ztráty příjmu dlouhodobého charakteru je nutné předkládat ČP ZDRAVÍ doklady potvrzující, že jste stále veden v evidenci uchazečů o zaměstnání v pravidelných měsíčních intervalech.

Veškeré produkty je možné sjednat na všech pobočkách České pojišťovny

Pobočky ČP

Poskytování naturálního plnění

Zde