ČP Zdraví

 

Vaše zdraví, naše radost

Přeskočit na hlavní navigaci

Soukromé zdravotní pojištění

Pojištění úhrady pojistného při pracovní neschopnosti

Pojistnou událost je třeba nahlásit ČP ZDRAVÍ do 70 dnů od vzniku pracovní neschopnosti a zaslat kopii druhého dílu neschopenky (OSVČ bez nemocenského pojištění může doložit pracovní neschopnost na formuláři Lékařská zpráva); při pracovní neschopnosti následkem úrazu se navíc zasílá vyplněný formulář Oznámení úrazu.

Veškeré produkty je možné sjednat na všech pobočkách České pojišťovny

Pobočky ČP

Poskytování naturálního plnění

Zde