ČP Zdraví

 

 

Přeskočit na hlavní navigaci

Pojištění úhrady pojistného při pracovní neschopnosti

Pojistnou událost je třeba nahlásit do Generali České pojišťovny do 70 dnů od vzniku pracovní neschopnosti a zaslat kopii druhého dílu neschopenky (OSVČ bez nemocenského pojištění může doložit pracovní neschopnost na formuláři Lékařská zpráva); při pracovní neschopnosti následkem úrazu se navíc zasílá vyplněný formulář Oznámení úrazu.