ČP Zdraví

 

 

Přeskočit na hlavní navigaci

Pojištění ošetřování dítěte

  • Pojistnou událost je třeba nahlásit do Generali České pojišťovny do 30 dnů po ukončení ošetřování pojištěného dítěte.
  • Pojistné plnění je vypláceno na základě vyplněného formuláře Oznámení pojistné události, jehož součástí je Potvrzení o ošetřování dítěte od ošetřujícího lékaře dítěte s vyznačením diagnózy a
    • zaměstnanec, který má nárok na ošetřovné navíc dokládá formulář Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče) vystavený ošetřujícím lékařem, jehož součástí je žádost o ošetřovné potvrzená zaměstnavatelem
    • zaměstnanec ve služebním poměru, který nemá nárok na ošetřovné (např. vojáci) doloží doklad, z něhož vyplývá, že příslušný bezpečnostní sbor nebo služební orgán povolil nepřítomnost oprávněné osoby pro ošetřování dítěte