ČP Zdraví

 

Vaše zdraví, naše radost

Přeskočit na hlavní navigaci

Soukromé zdravotní pojištění

Pojištění ošetřování dítěte

  • Pojistnou událost je třeba nahlásit ČP ZDRAVÍ do 30 dnů po ukončení ošetřování pojištěného dítěte.
  • Pojistné plnění je vypláceno na základě vyplněného formuláře Oznámení pojistné události, jehož součástí je Potvrzení o ošetřování dítěte od ošetřujícího lékaře dítěte s vyznačením diagnózy a
    • zaměstnanec, který má nárok na ošetřovné navíc dokládá formulář Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče) vystavený ošetřujícím lékařem, jehož součástí je žádost o ošetřovné potvrzená zaměstnavatelem
    • zaměstnanec ve služebním poměru, který nemá nárok na ošetřovné (např. vojáci) doloží doklad, z něhož vyplývá, že příslušný bezpečnostní sbor nebo služební orgán povolil nepřítomnost oprávněné osoby pro ošetřování dítěte

Veškeré produkty je možné sjednat na všech pobočkách České pojišťovny

Pobočky ČP

Poskytování naturálního plnění

Zde