ČP Zdraví

 

Vaše zdraví, naše radost

Přeskočit na hlavní navigaci

Soukromé zdravotní pojištění

Pojištění smrti pro klienty Všeobecné úverové banky

  • Pojistnou událostí je smrt pojištěného.
  • Pojistnou událost je třeba nahlásit ČP ZDRAVÍ bez zbytečného odkladu zasláním formuláře „Oznámení pojistné události“ spolu s dokumenty v něm uvedenými.

Veškeré produkty je možné sjednat na všech pobočkách České pojišťovny

Pobočky ČP

Poskytování naturálního plnění

Zde