ČP Zdraví

 

 

Přeskočit na hlavní navigaci

PROFI CREDIT - Pojištění ztráty zaměstnání

  • Pojistnou událostí je zařazení pojištěného do evidence uchazečů o zaměstnání u úřadu práce po dobu minimálně 30 dnů (karenční doba).
  • Pojistné plnění odpovídá splátkám úvěru, jejichž splatnost nastala během evidence na úřadu práce po uplynutí karenční doby.
  • Pojistnou událost je třeba nahlásit do Generali České pojišťovny bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10. dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém nastala splatnost nejbližší splátky po uplynutí karenční doby.
  • Hlášení pojistné události se provádí zasláním formuláře Oznámení pojistné události spolu s dokumenty v něm uvedenými.
  • Trvání pojistné události je nutné do Generali České pojišťovny pravidelně dokládat, a to nejpozději do 10. dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém se stala splatnou další splátka úvěru.
  • Upozorňujeme, že po celou dobu šetření pojistné události zůstává povinnost hradit úvěrové splátky na klientovi, který je odpovědný za úhradu splátek po celou dobu sám. Věnujte prosím pozornost případné komunikaci ve věci úhrady splátek ze strany společnosti PROFI CREDIT.