ČP Zdraví

 

 

Přeskočit na hlavní navigaci

PROFI CREDIT - Pojištění závažných onemocnění

  • Pojistnou událostí je diagnóza zhoubného nádoru některého z uvedených orgánů. 
  • Zhoubným nádorem se rozumí zhoubný (maligní) nádor tlustého střeva, konečníku, prsu, děložního hrdla, prostaty, průdušek, průdušnice nebo plic charakterizovaný nekontrolovatelným a invazivním růstem nádorových buněk a doložený lékařskou zprávou včetně histologického nálezu.
  • Pojistnou událost je třeba nahlásit do Generali České pojišťovny bez zbytečného odkladu zasláním formuláře Oznámení pojistné události spolu s dokumenty v něm uvedenými.