ČP Zdraví

 

 

Přeskočit na hlavní navigaci

PROFI CREDIT - Pojištění invalidity třetího stupně

  • Pojistnou událostí je:
    • vznik invalidity třetího stupně pojištěného nebo
    • vznik nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením „ZTP/P“ v případě sjednání balíčku pojištění C a osob pobírajících starobní důchod.
  • Pojistná událost nastává dnem, kdy byly zdravotní stav a pracovní schopnost pojištěného posouzeny orgánem sociálního zabezpečení s výsledkem vzniku invalidity třetího stupně / vzniku nároku na průkaz ZTP/P.
  • Pojistnou událost je třeba nahlásit do Generali České pojišťovny bez zbytečného odkladu zasláním formuláře Oznámení pojistné události spolu dokumenty v něm uvedenými.