ČP Zdraví

 

Vaše zdraví, naše radost

Přeskočit na hlavní navigaci

Soukromé zdravotní pojištění

Pojištění ztráty zaměstnání pro klienty Všeobecné úverové banky

  • Pojistnou událostí je zařazení pojištěného do evidence uchazečů o zaměstnání u úřadu práce po dobu 60 a více dnů, splňuje-li pojištěný podmínky dané příslušnými pojistnými podmínkami.
  • Pojistnou událost je třeba nahlásit ČP ZDRAVÍ bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10. dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém nastala splatnost nejbližší splátky po uplynutí karenční doby (60 dnů trvání evidence na úřadu práce).
  • Hlášení se provádí formulářem „Oznámení pojistné události“ a dokládá dokumenty v něm uvedenými.
  • Trvání pojistné události je nutné ČP ZDRAVÍ pravidelně dokládat,  a to nejpozději do 10. dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém se stala splatnou další splátka úvěru.
  • Výplata pojistného plnění probíhá přímo do banky.
  • Upozorňujeme, že do doby, než Vám ČP ZDRAVÍ oznámí, že zahajuje výplatu pojistného plnění, zůstává povinnost hradit úvěrové splátky na Vás.

Veškeré produkty je možné sjednat na všech pobočkách České pojišťovny

Pobočky ČP

Poskytování naturálního plnění

Zde