ČP Zdraví

 

 

Přeskočit na hlavní navigaci

Fio banka - Pojištění smrti

  • Pojistnou událostí je smrt pojištěného.
  • Pojistnou událost je třeba nahlásit do Generali České pojišťovny bez zbytečného odkladu zasláním formuláře Oznámení pojistné události spolu s dokumenty v něm uvedenými.