ČP Zdraví

 

 

Přeskočit na hlavní navigaci

Fio banka - Pojištění invalidity třetího stupně

  • Pojistnou událostí je vznik invalidity třetího stupně pojištěného; pojistná událost nastává dnem, kdy byly zdravotní stav a pracovní schopnost pojištěného posouzeny orgánem sociálního zabezpečení s výsledkem vzniku invalidity třetího stupně.
  • Pojistnou událost je třeba nahlásit do Generali České pojišťovny bez zbytečného odkladu zasláním formuláře Oznámení pojistné události spolu dokumenty v něm uvedenými.