ČP Zdraví

 

Vaše zdraví, naše radost

Přeskočit na hlavní navigaci

Soukromé zdravotní pojištění

Pojištění pracovní neschopnosti

  • Pojistná událost se při pracovní neschopnosti dokládá zasláním kopie II. dílu vyplněného Rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti (tzv. státní neschopenky) a protokolem Policie ČR, ze kterého je zřejmé, že ke zranění došlo při dopravní nehodě. Tyto doklady je nutné zaslat do ČP ZDRAVÍ nejpozději do 28. dne od počátku pracovní neschopnosti.
  • Trvá-li pracovní neschopnost déle než dva měsíce, je třeba průběžně posílat po každé lékařské kontrole doklady o trvání pracovní neschopnosti, minimálně 1x za měsíc.
  • ČP ZDRAVÍ vyplácí pojistné plnění průběžně na základě obdržených dokladů.
  • Při ukončení pracovní neschopnosti zašlete do ČP ZDRAVÍ kopii V. dílu Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti.