ČP Zdraví

 

 

Přeskočit na hlavní navigaci

Pojištění pracovní neschopnosti

  • Pojistnou událost je třeba nahlásit do Generali České pojišťovny nejpozději do 60. dne pracovní neschopnosti, a to zasláním vyplněného formuláře Oznámení pojistné události spolu s kopií II. dílu vyplněného Rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti (tzv. státní neschopenky). Osoby samostatně výdělečně činné nemocensky nepojištěné mohou pojistnou událost nahlásit prostřednictvím vyplněného a potvrzeného formuláře Lékařská zpráva. Zároveň je potřeba doložit výši pravidelných výdajů za 3 měsíce před vznikem pracovní neschopnosti.
  • V případě dlouhodobé pracovní neschopnosti je nutné zasílat doklad o jejím trvání, a to vždy ke dni vzniku nároku na další plnění, tedy každých 30 dní. Na základě těchto a dalších dokladů vyžádaných Generali Českou pojišťovnou je vypláceno plnění.
  • Pokud Generali Česká pojišťovna neobdrží potvrzení o trvání pracovní neschopnosti za uplynulých 30 dnů od předchozího vzniku nároku na plnění, je oprávněna výplatu plnění ukončit.
  • Po ukončení pracovní neschopnosti je nutné do Generali České pojišťovny zaslat kopii V. dílu Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti.
  • Pokud pojištěný sjednal měsíční limit pojistného plnění 10 000 nebo 15 000 Kč, při hlášení pojistné události dokládá požadovanou minimální výši čistého příjmu.