ČP Zdraví

 

 

Přeskočit na hlavní navigaci

Pojištění plateb pojistného při pracovní neschopnosti

  • Pojistnou událost je třeba nahlásit do Generali České pojišťovny co nejdříve po počátku pracovní neschopnosti, nejpozději však do 40. dne od jejího vzniku, a to zasláním kopie II. dílu Rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti (tzv. státní neschopenky).
  • Pojistné plnění za první měsíc Vám bude vyplaceno, pokud délka pracovní neschopnosti přesáhne 30 dní.
  • Pojistná částka odpovídá celkové výši měsíčního pojistného a bude Vám vyplacena vždy, když délka pracovní neschopnosti překročí 30, 60, 90, 120, ... dní.
  • V případě dlouhotrvající pracovní neschopnosti je nutné zasílat do Generali České pojišťovny doklad o trvání pracovní neschopnosti v pravidelných intervalech každých 30 dnů.
  • Po ukončení pracovní neschopnosti zašlete do Generali České pojišťovny kopii V. dílu Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti.