ČP Zdraví

 

 

Přeskočit na hlavní navigaci

LADY PLUS a GENTLEMAN PLUS

Hlášení pojistné události z pojištění LADY PLUS

Při diagnóze zhoubného nádoru je třeba do Generali České pojišťovny doručit bez zbytečného odkladu:

 • kopii lékařské zprávy s histologickým nálezem
 • potvrzení zdravotnického zařízení o podstoupení alespoň dvou preventivních gynekologických prohlídek v předchozích třech letech

Při podstoupení operace je třeba do Generali České pojišťovny doručit bez zbytečného odkladu:

 • kopii operačního protokolu
 • kopii lékařské zprávy s histologickým nálezem

Při léčbě zhoubného nádoru:

 • renta za první tři měsíce po diagnóze je vyplácena automaticky bez jakéhokoli dokládání
 • od čtvrtého měsíce po diagnóze je třeba nejpozději do 60 dnů doručit do Generali České pojišťovny potvrzení zdravotnického zařízení o probíhající léčbě, a to dokládat opakovaně za každý dokončený měsíc léčby

Ve všech případech nezapomeňte vyplnit také formulář Oznámení pojistné události, který pomůže urychlit řešení Vašeho požadavku.

 

Hlášení pojistné události z pojištění GENTLEMAN PLUS

Při diagnóze zhoubného nádoru je třeba do Generali České pojišťovny doručit bez zbytečného odkladu:

 • kopii lékařské zprávy s histologickým nálezem.

Při podstoupení operace je třeba do Generali České pojišťovny doručit bez zbytečného odkladu:

 • kopii operačního protokolu a kopii lékařské zprávy s histologickým nálezem.

Při léčbě zhoubného nádoru:

 • renta za první tři měsíce po diagnóze je vyplácena automaticky bez jakéhokoli dokládání
 • od čtvrtého měsíce po diagnóze je třeba nejpozději do 60 dnů doručit do Generali České pojišťovny potvrzení zdravotnického zařízení o probíhající léčbě, a to dokládat opakovaně za každý dokončený měsíc léčby

Ve všech případech nezapomeňte vyplnit také formulář Oznámení pojistné události, který pomůže urychlit řešení Vašeho požadavku.

 

Hlášení pojistné události z pojištění SECOND OPINION

Jak nahlásit:

 • poštou na adresu Generali Česká pojišťovna a.s., P. O. BOX 305, 659 05 Brno – obálku označit heslem „SO“

Co doložit:

 • veškerou zdravotnickou dokumentaci ke zhoubnému nádoru, případně i další doklady, které si Generali Česká pojišťovna nebo její smluvní lékař vyžádá.