ČP Zdraví

 

Vaše zdraví, naše radost

Přeskočit na hlavní navigaci

Soukromé zdravotní pojištění

Pojištění LADY PLUS

Hlášení pojistné události z pojištění LADY PLUS

Při diagnóze zhoubného nádoru je třeba ČP ZDRAVÍ doručit bez zbytečného odkladu:

  • kopii lékařské zprávy s histologickým nálezem,
  • potvrzení zdravotnického zařízení o podstoupení alespoň dvou preventivních gynekologických prohlídek v předchozích třech letech.

Při podstoupení operace je třeba ČP ZDRAVÍ doručit bez zbytečného odkladu:

  • kopii operačního protokolu,
  • kopii lékařské zprávy s histologickým nálezem.

Při léčbě zhoubného nádoru:

  • renta za první tři měsíce po diagnóze je vyplácena automaticky bez jakéhokoli dokládání,
  • od čtvrtého měsíce po diagnóze je třeba nejpozději do 60 dnů doručit ČP ZDRAVÍ potvrzení zdravotnického zařízení o probíhající léčbě, a to dokládat opakovaně za každý dokončený měsíc léčby.

Ve všech případech nezapomeňte vyplnit také formulář Oznámení pojistné události, který pomůže urychlit řešení Vašeho požadavku.

 

Hlášení pojistné události z pojištění SECOND OPINION

Jak nahlásit:

  • prostřednictvím webové aplikace, kterou najdete zde, nebo
  • poštou na adresu ČP ZDRAVÍ, Na Pankráci 1720/123, 140 00 Praha 4 – obálku označit heslem „SO“

Co doložit:

  • veškerou zdravotnickou dokumentaci ke zhoubnému nádoru, případně i další doklady, které si ČP ZDRAVÍ nebo její smluvní lékař vyžádá.

Veškeré produkty je možné sjednat na všech pobočkách České pojišťovny

Pobočky ČP

Poskytování naturálního plnění

Zde