ČP Zdraví

 

Vaše zdraví, naše radost

Přeskočit na hlavní navigaci

Soukromé zdravotní pojištění

Pojištění invalidity pro klienty Všeobecné úverové banky

  • Pojistnou událostí je vznik invalidity třetího stupně pojištěného; pojistná událost nastává dnem, kdy byly zdravotní stav a pracovní schopnost pojištěného posouzeny orgánem sociálního zabezpečení s výsledkem vzniku invalidity třetího stupně.
  • Pojistnou událost je třeba nahlásit ČP ZDRAVÍ bez zbytečného odkladu zasláním formuláře „Oznámení pojistné události“ spolu dokumenty v něm uvedenými.

Veškeré produkty je možné sjednat na všech pobočkách České pojišťovny

Pobočky ČP

Poskytování naturálního plnění

Zde