ČP Zdraví

 

 

Přeskočit na hlavní navigaci

Pojištění invalidity následkem úrazu

  • Pojistnou událost je třeba nahlásit do Generali České pojišťovny nejpozději do 30 dnů od doručení rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně (dříve plného invalidního důchodu), a to zasláním kopie rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) o přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně spolu s kopií záznamu o jednání lékařské posudkové komise.
  • Generali Česká pojišťovna si v průběhu pojistné události může vyžádat i další doklady k úrazu a způsobu jeho léčení, kopie dokladů potvrzující pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, výsledek lékařské posudkové kontroly uskutečněné na základě rozhodnutí ČSSZ a další.
  • Při ukončení výplaty invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně je třeba tuto skutečnost do Generali České pojišťovny neprodleně oznámit zasláním rozhodnutí ČSSZ o ukončení výplaty invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně.