ČP Zdraví

 

Vaše zdraví, naše radost

Přeskočit na hlavní navigaci

Soukromé zdravotní pojištění

Pojištění GENTLEMAN PLUS

Hlášení pojistné události z pojištění GENTLEMAN PLUS

  • Při diagnóze zhoubného nádoru je třeba ČP ZDRAVÍ doručit bez zbytečného odkladu kopii lékařské zprávy s histologickým nálezem.
  • Při podstoupení operace je třeba ČP ZDRAVÍ doručit bez zbytečného odkladu kopii operačního protokolu a kopii lékařské zprávy s histologickým nálezem.
  • Při léčbě zhoubného nádoru vyplácí ČP ZDRAVÍ rentu za první tři měsíce po diagnóze automaticky bez jakéhokoli dokládání, od čtvrtého měsíce po diagnóze je třeba nejpozději do 60 dnů doručit ČP ZDRAVÍ potvrzení zdravotnického zařízení o probíhající léčbě, a to dokládat opakovaně za každý dokončený měsíc léčby.

Ve všech případech nezapomeňte vyplnit také formulář Oznámení pojistné události, který pomůže urychlit řešení Vašeho požadavku.

 

Hlášení pojistné události z pojištění SECOND OPINION

Jak nahlásit:

  • prostřednictvím webové aplikace, kterou najdete zde, nebo
  • poštou na adresu ČP ZDRAVÍ, Na Pankráci 1720/123, 140 00 Praha 4 – obálku označit heslem „SO“

Co doložit:

  • veškerou zdravotnickou dokumentaci ke zhoubnému nádoru, případně i další doklady, které si ČP ZDRAVÍ nebo její smluvní lékař vyžádá

Veškeré produkty je možné sjednat na všech pobočkách České pojišťovny

Pobočky ČP

Poskytování naturálního plnění

Zde