ČP Zdraví

 

 

Přeskočit na hlavní navigaci

Stříbrné pojištění

Pojistnou událost je nutné oznámit ČP ZDRAVÍ do 30 dnů od jejího vzniku na formuláři Oznámení pojistné události a doložit:

klíšťová encefalitida a lymeská borelióza

  • lékařskou zprávu s potvrzenou diagnózou

hospitalizace po dopravní nehodě

  • konečnou propouštěcí zprávu z nemocnice
  • policejní protokol, ze kterého bude zřejmé, že k úrazu došlo při dopravní nehodě

hospitalizace po teroristickém útoku

  • konečnou propouštěcí zprávu z nemocnice
  • doklad prokazující pobyt v místě teroristického útoku (cestovní smlouva, letenka, jízdenka, účtenka za ubytování, vízum, výpis z účtu, výpis z telefonního hovoru, fotodokumentace)
  • dokument prokazující, že se jednalo o teroristický útok (usnesení orgánů veřejné správy, že se jednalo o teroristický útok)