ČP Zdraví

 

 

Přeskočit na hlavní navigaci

Pojištění hospitalizace a pojištění regulačního poplatku při pobytu v nemocnici

  • Pojistnou událost je třeba nahlásit do Generali České pojišťovny do 30 dnů po ukončení hospitalizace.a zaslat kopii konečné propouštěcí zprávy z nemocnice.
  • Pojistné plnění je poskytováno za každý kalendářní den hospitalizace, přičemž první a poslední den se považují za jeden den hospitalizace a hospitalizace musí trvat minimálně 24 hodin.
  • V případě dlouhodobé hospitalizace Vám Generali Česká pojišťovna může poskytnout zálohové plnění na základě kopie předběžné propouštěcí zprávy z nemocnice.

Pojištění regulačního poplatku při pobytu v nemocnici

  • Pojistné plnění z pojištění regulačního poplatku při pobytu v nemocnici je klientům propláceno bez ohledu na to, zda tento poplatek hradili či nikoli.

Pojištění nadstandardního vybavení při pobytu v nemonici

Vzhledem k tomu, že toto pojištění bylo sjednáváno před více než deseti lety, není v současnosti možné za původních podmínek zajistit nadstandardní pokoj v nemocnici v původním rozsahu. Dnešní ceny za tuto službu již několikanásobně převyšují ceny platné v době sjednání pojištění. Ze strany nemocnic dochází k rušení smluv, na základě kterých jsme pojištění provozovali. Aktuální situace v oblasti cen za nadstandardní služby není  jednotná. Z toho důvodu v současné době není možné tento pojistný produkt aktualizovat.

Při likvidaci tedy bude vždy využito tzv. náhradního plnění, tedy ne zajištění nadstandardního pokoje, ale peněžité plnění za každý den hospitalizace. Pojistná smlouva tuto variantu připouští s výší náhradního plnění 140 Kč / den. Jako kompenzaci za to, že nemůžeme službu zajistit fyzicky, jsme tuto částku navýšili na 300 Kč za každý den hospitalizace. V této výši budeme plnit veškeré pojistné události nahlášené od 1. 1. 2016.