ČP Zdraví

 

 

Přeskočit na hlavní navigaci

Pojištění denní podpory při pobytu v nemocnici

  • Pojistnou událost je třeba nahlásit do Generali České pojišťovny do 30 dnů po ukončení hospitalizace zasláním kopie konečné propouštěcí zprávy z nemocnice.
  • Pojistné plnění je poskytováno za každý kalendářní den hospitalizace, přičemž první a poslední den se považují za jeden den hospitalizace a hospitalizace musí trvat minimálně 24 hodin.
  • V případě dlouhodobé hospitalizace Vám Generali Česká pojišťovna může poskytnout zálohové plnění na základě kopie předběžné propouštěcí zprávy z nemocnice.