ČP Zdraví

 

Vaše zdraví, naše radost

Přeskočit na hlavní navigaci

Soukromé zdravotní pojištění

Pojištění pobytu v nemocnici a pojištění pobytu ve zdravotnickém zařízení

  • Pojistnou událost je třeba nahlásit ČP ZDRAVÍ do 30 dnů po ukončení hospitalizace.
  • Pojistné plnění je vypláceno na základě kopie konečné propouštěcí zprávy z nemocnice nebo ze zdravotnického zařízení.
  • Pojistné plnění je poskytováno za každý kalendářní den hospitalizace, přičemž první a poslední den se považují za jeden den hospitalizace a hospitalizace musí trvat minimálně 24 hodin.
  • V případě dlouhodobé hospitalizace Vám ČP ZDRAVÍ může poskytnout zálohové plnění na základě kopie předběžné propouštěcí zprávy.

 

Veškeré produkty je možné sjednat na všech pobočkách České pojišťovny

Pobočky ČP

Poskytování naturálního plnění

Zde