ČP Zdraví

 

 

Přeskočit na hlavní navigaci

Pojištění pobytu v nemocnici a pojištění pobytu ve zdravotnickém zařízení

  • Pojistnou událost je třeba nahlásit do Generali České pojišťovny do 30 dnů po ukončení hospitalizace.
  • Pojistné plnění je vypláceno na základě kopie konečné propouštěcí zprávy z nemocnice nebo ze zdravotnického zařízení.
  • Pojistné plnění je poskytováno za každý kalendářní den hospitalizace, přičemž první a poslední den se považují za jeden den hospitalizace a hospitalizace musí trvat minimálně 24 hodin.
  • V případě dlouhodobé hospitalizace Vám Generali Česká pojišťovna může poskytnout zálohové plnění na základě kopie předběžné propouštěcí zprávy.