ČP Zdraví

 

 

Přeskočit na hlavní navigaci

Pojištění denní podpory při pobytu dítěte ve zdravotnickém zařízení

  • Pojistnou událost je třeba nahlásit do Generali České pojišťovny nejpozději do 30 dnů po ukončení pobytu dítěte ve zdravotnickém zařízení.
  • Pojistné plnění je vypláceno na základě formuláře Pobyt dítěte ve zdravotnickém zařízení a kopie dokladu o poskytnutí lůžkové péče.
  • Pojistné plnění je poskytováno za každý kalendářní den hospitalizace, přičemž první a poslední den se považují za jeden den hospitaliace a hospitalizace musí trvat minimálně 24 hodin.
  • V případě dlouhodobé hospitalizace může Generali Česká pojišťovna poskytnout zálohové plnění na základě dokladů o jejím průběhu a trvání.