ČP Zdraví

 

Vaše zdraví, naše radost

Přeskočit na hlavní navigaci

Soukromé zdravotní pojištění

Pojištění denní podpory při pobytu dítěte ve zdravotnickém zařízení

  • Pojistnou událost je třeba nahlásit ČP ZDRAVÍ nejpozději do 30 dnů po ukončení pobytu dítěte ve zdravotnickém zařízení.
  • Pojistné plnění je vypláceno na základě formuláře Pobyt dítěte ve zdravotnickém zařízení a kopie dokladu o poskytnutí lůžkové péče.
  • Pojistné plnění je poskytováno za každý kalendářní den hospitalizace, přičemž první a poslední den se povaují za jeden den hospitalizace a hospitalizace musí trvat minimálně 24 hodin.
  • V případě dlouhodobé hospitalizace může ČP ZDRAVÍ poskytnout zálohové plnění na základě dokladů o jejím průběhu a trvání.

Veškeré produkty je možné sjednat na všech pobočkách České pojišťovny

Pobočky ČP

Poskytování naturálního plnění

Zde