ČP Zdraví

 

 

Přeskočit na hlavní navigaci

Home Credit SK - Poistenie hospitalizácie v dôsledku úrazu

Balíčky BASIC, CLASSIC

  • Poistnou udalosťou je hospitalizácia pre úraz poisteného dlhšia ako karenčná doba (3 dny od vzniku poistnej udalosti).

  • Poistnú udalosť je treba nahlásiť formulárom Oznámenie poistnej udalosti a doložiť dokumentmi v ňom uvedenými.