ČP Zdraví

 

 

Přeskočit na hlavní navigaci

Pojištění invalidity

Pojištění invalidity následkem nemoci nebo úrazu a pojištění invalidity následkem úrazu

  • Pojistnou událost je třeba nahlásit do Generali České pojišťovny nejpozději do 30 dnů po vzniku invalidity třetího stupně (tj. den, kdy byly zdravotní stav a pracovní schopnost posouzeny s výsledkem vzniku invalidity třetího stupně) a zaslat Posudek o invaliditě od Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) a zdravotnickou dokumentaci o vzniku a průběhu nemoci nebo úrazu, jež vedly ke vzniku invalidity třetího stupně.
  • Generali Česká pojišťovna si v průběhu šetření pojistné události může vyžádat i další potřebné doklady týkající se nemoci nebo úrazu a způsobu jejich léčení.
  • Pro uplatnění nároku na výplatu další invalidní renty je třeba do Generali České pojišťovny doložit trvání invalidity třetího stupně, např. dokladem o vyplácení invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně či zdravotnickou dokumentací, ze které bude zřejmé, že se zdravotní stav nezměnil.