ČP Zdraví

 

Vaše zdraví, naše radost

Přeskočit na hlavní navigaci

Soukromé zdravotní pojištění

Pojištění invalidity

Pojištění invalidity následkem nemoci nebo úrazu a pojištění invalidity následkem úrazu

  • Pojistnou událost je třeba nahlásit ČP ZDRAVÍ nejpozději do 30 dnů od uznání pojištěného invalidním pro invaliditu třetího stupně, a to zasláním kopie rozhodnutí o uznání invalidním pro invaliditu třetího stupně a zdravotnické dokumentace, ze které bude zřejmé, že invalidita třetího stupně byla vyvolána nemocí nebo úrazem, které nastaly za trvání pojištění.
  • ČP ZDRAVÍ si v průběhu šetření pojistné události může vyžádat i další potřebné doklady týkající se nemoci nebo úrazu a způsobu jejich léčení.
  • Pro uplatnění nároku na výplatu další invalidní renty je třeba ČP ZDRAVÍ doložit trvání invalidity třetího stupně, např. dokladem o vyplácení invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně či zdravotnickou dokumentací, ze které bude zřejmé, že se zdravotní stav nezměnil.

Veškeré produkty je možné sjednat na všech pobočkách České pojišťovny

Pobočky ČP

Poskytování naturálního plnění

Zde