ČP Zdraví

 

 

Přeskočit na hlavní navigaci

Home Credit SK - Poistenie smrti následkom úrazu, v dôsledku choroby a v dôsledku úrazu

Balíčky PLUS, PREMIUM, ŠTANDARD, EASY

  • Poistnou udalosťou je taký úraz poisteného, ak bola v príčinnej súvislosti s týmto úrazom poistenému spôsobená smrť, ktorá nastala najneskôr do 1 roku odo dňa, v ktorom došlo k úrazu. Poistná udalosť nastáva v okamihu smrti poisteného.

Balíček BASIC

  • Poistnou udalosťou z poistenia smrti v dôsledku úrazu je úraz poisteného, ku ktorému došlo počas trvania poistenia, ak bola v príčinnej súvislosti s týmto úrazom poistenému spôsobená smrť, ktorá nastala počas trvania poistenia. Poistná udalosť nastáva v okamihu smrti poisteného.

Balíček CLASSIC, EXTRA

  • Poistnou udalosťou z poistenia smrti v dôsledku choroby je smrť poisteného, ktorá nastala počas trvania poistenia v dôsledku alebo v príčinnej súvislosti s chorobou, ku ktorej došlo počas trvania poistenia. Poistná udalosť nastáva v okamihu smrti poisteného.