ČP Zdraví

 

 

Přeskočit na hlavní navigaci

Home Credit SK - POISTENIE ZNEUŽITIA KARTY A POISTENIE OSOBNÝCH VECÍ A KARTY

 • Poistnou udalosťou je neoprávnený výber hotovosti alebo iná neoprávnená transakcia uskutočnená s kreditnou alebo úverovou kartou, a to v prípade jej odcudzenia alebo straty, v dobe 48 hodín pred blokáciou karty do okamihu, kedy zodpovednosť preberá poistník.
 • V prípade poistenia zneužitia karty zjednaného podľa Poistnej zmluvy č. 19100826/2009 je poistnou udalosťou takisto odcudzenie či strata osobných dokladov alebo kľúčov od bydliska poisteného, ak k tejto udalosti došlo súčasne s odcudzením alebo stratou kreditnej či úverovej karty.
 • V prípade poistenia osobných vecí a karty zjednaného podľa Poistnej zmluvy č. 19100826/2009 sú poistnou udalosťou škody vzniknuté poistenému v dôsledku:
  • odcudzenia hotovosti:
   • k výberu ktorej bol poistený donútený za použitia fyzického násilia alebo pod hrozbou násilia alebo
   • ktorá bola poistenému odcudzená do 6 hodín po výbere hotovosti,
  • odcudzenia stravných lístkov za použitia fyzického násilia alebo pod hrozbou násilia,
  • výdavkov na obstaranie nových osobných dokladov poisteného pri ich strate alebo odcudzení,
  • výdavkov na obstaranie nových kľúčov od nehnuteľnosti (vrátane zámkových vložiek a zámkov) kvalitou a cenou porovnateľných s pôvodnými, pokiaľ došlo k ich strate alebo odcudzeniu,
  • výdavkov na obstaranie nových kľúčov od auta / motorky, ktoré sú totožné alebo funkčnosťou, kvalitou a cenou porovnateľné s pôvodnými, pokiaľ došlo k ich strate alebo odcudzeniu,
  • výdavkov na obstaranie novej peňaženky kvalitou a cenou porovnateľné s pôvodnou, pokiaľ došlo k jej strate alebo odcudzeniu,
  • výdavkov na obstaranie novej kabelky / tašky kvalitou a cenou porovnateľné s pôvodnou, pokiaľ došlo k jej strate alebo odcudzeniu,
  • výdavkov na obstaranie nových dioptrických okuliarov kvalitou a cenou porovnateľných s pôvodnými, pokiaľ došlo k ich strate alebo odcudzeniu,
  • výdavkov na obstaranie nového mobilného telefónu, ktorý je totožný alebo funkčnosťou, kvalitou a cenou porovnateľný s pôvodným, a blokáciu SIM karty prislúchajúcej k mobilnému telefónu, ak došlo k ich strate alebo odcudzeniu,
  • zneužitia odcudzeného mobilného telefónu, pokiaľ k zneužitiu došlo v čase do 48 hodín pred podaním žiadosti poisteného o blokáciu SIM karty (nevzťahuje sa na predplatené karty),
  • výdavkov na obstaranie novej elektronickej čítačky kníh, ktorá je totožná alebo funkčnosťou, kvalitou a cenou porovnateľná s pôvodnou, ak došlo k jej odcudzeniu,
  • výdavkov na obstaranie nového MP3 / MP4 prehrávača, ktorý je totožný alebo funkčnosťou, kvalitou a cenou porovnateľný s pôvodným, ak došlo k jeho odcudzeniu,
  • výdavkov na obstaranie nového tabletu / notebooku, ktorý je totožný alebo funkčnosťou, kvalitou a cenou porovnateľný s pôvodným, ak došlo k jeho odcudzeniu,
  • výdavkov na obstaranie novej karty, zneužitia stratenej alebo odcudzenej karty, pokiaľ k zneužitiu karty došlo v čase do 48 hodín pred podaním žiadosti poisteného o blokáciu karty
 • Poistnú udalosť je treba nahlásiť formulárom Oznámenie poistnej udalosti a doložit dokumentmi v ňom evedenými.