ČP Zdraví

 

 

Přeskočit na hlavní navigaci

Home Credit SK - Poistenie invalidity

Balíčky PLUS, PREMIUM, EASY, ŠTANDARD

  • Poistnou udalosťou je invalidný dôchodok priznaný poistenému pre chorobu alebo úraz, resp. len pre úraz (v prípade Balíčkov ŠTANDARD alebo EASY).
  • Invaliditou sa rozumie dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.
  • Poistná udalosť nastáva dňom priznania invalidného dôchodku.

Balíčky BASIC, CLASSIC, EXTRA

  • Poistnou udalosťou je vznik invalidity poistného alebo priznanie nároku na preukaz ŤZP poistenému:
    • pre chorobu alebo úraz v prípade poistenia invalidity v dôsledku choroby alebo úrazu (Balíčky CLASSIC, EXTRA),
    • pre úraz v prípade poistenia invalidity v dôsledku úrazu (Balíček BASIC).

Poistná udalosť nastáva dňom, v ktorom bol zdravotní stav posúdený s výsledkom poklesu pracovnej schopnosti o viac ako 70 %, alebo dňom, v ktorom bolo rozhodnuté o priznaní nároku na preukaz ŤZP, ak trvá k tomuto dňu aj poistenie.