ČP Zdraví

 

 

Přeskočit na hlavní navigaci

Home Credit - Pojištění ztráty příjmu

  • Pojistnou událostí je zařazení pojištěného do evidence uchazečů o zaměstnání u úřadu práce po dobu 60 a více dnů, splňuje-li pojištěný podmínky dané příslušnými pojistnými podmínkami.
  • Pojistnou událost je třeba nahlásit do Generali České pojišťovny bez zbytečného odkladu, nejpozději však
    • v případě pojištění úvěrových splátek, pojištění výdajů IDEAL BENEFIT a rovněž v případě pojištění výdajů PREMIUM a EASY sjednaných k hotovostnímu nebo spotřebitelskému úvěru - do 15 pracovních dnů po splatnosti první splátky úvěru po uplynutí 60. dne trvání zařazení v evidenci uchazečů o zaměstnání,
    • v případě pojištění výdajů PREMIUM sjednaného k revolvingovému úvěru (kreditní či úvěrové kartě) - do 15 pracovních dnů od uplynutí 60. dne trvání zařazení v evidenci uchazečů o zaměstnání.
  • Hlášení se provádí formulářem Oznámení pojistné události a dokládá dokumenty v něm uvedenými.
  • Trvání pojistné události je nutné do Generali České pojišťovny pravidelně dokládat, a to vždy nejpozději do 15 pracovních dnů po splatnosti každé další splátky úvěru (v případě pojištění úvěrových splátek, pojištění výdajů IDEAL BENEFIT a rovněž v případě pojištění výdajů PREMIUM a EASY sjednaných k hotovostnímu nebo spotřebitelskému úvěru), resp. nejpozději do 15 pracovních dnů po uplynutí každého dalšího kalendářního měsíce (v případě pojištění výdajů PREMIUM sjednaného k revolvingovému úvěru).
  • Pojistné plnění je vypláceno přímo klientovi.
  • Upozorňujeme, že po celou dobu šetření pojistné události zůstává povinnost hradit úvěrové splátky na klientovi, který je odpovědný za úhradu splátek po celou dobu sám. Věnujte prosím pozornost případné komunikaci ve věci úhrady splátek ze strany společnosti Home Credit a.s.